De Tweede Kamer vraagt om het digitaal verzenden van examens voor de tweede correctieronde, ter alternatief voor de papieren verzending. Omdat er in de afgelopen jaren enkele papieren examens na verzending zijn kwijtgeraakt. Volgens demissionair onderwijsminister Arie Slob vergt de digitale verzending veel werk van scholen en zitten er veel digitale risico’s aan.

Bron: VOS/ABB Vereninging openbare en algemeen toegankelijke scholen

Slob geeft het volgende aan tijdens overleg met onder andere de VO-raad: ‘Het vraagt bijvoorbeeld dat per vak al het examenwerk op elke school gescand moet worden. Daarvoor moeten niet alleen docenten of andere medewerkers beschikbaar zijn, maar ook voldoende machines die scans maken van goede kwaliteit. Daarnaast stelt de digitale opslag en een digitale uitwisseling van correctiewerk hoge eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur van vo-scholen.’ Slob concludeert ‘dat digitale verzending nog altijd niet zonder meer wordt gezien als een goed alternatief voor papieren verzending of in verplichte combinatie met papieren verzending’.

Hiermee wijst hij op de mogelijkheid dat in de toekomst de volledige digitale centrale examinering een uitkomst zal bieden. Er zal een pilot in het vmbo worden gehouden om hiermee ervaring op te doen. Naar verwachting zal hier komende examenperiode meer over bekend worden.

Lees hier het gehele rapport van de Rijksoverheid.