Voor het vierde achtereenvolgende jaar brengt het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO de Leermiddelenmonitor uit. Ook dit jaar blijkt dat de meeste leraren de lesmethode als leidraad van hun werk beschouwen. De meerderheid van de leraren maakt zelf materiaal om de methode aan te vullen en meer recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar brengt het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO de Leermiddelenmonitor uit. Ook dit jaar blijkt dat de meeste leraren de lesmethode als leidraad van hun werk beschouwen. De meerderheid van de leraren maakt zelf materiaal om de methode aan te vullen en meer recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.

De toename van het gebruik van digitaal lesmateriaal is minimaal. Op scholen komt geleidelijk aan meer aandacht voor leermiddelenbeleid, maar in het voortgezet onderwijs leidt de ‘gratis schoolboekenmaatregel’ lang niet altijd tot nieuw beleid.

Gebruik van leermiddelen
Net als in vorige jaren laat de monitor zien dat leraren de methode als basis gebruiken en deze aanvullen met eigen ontwikkelde of gevonden leermiddelen. Leidinggevenden in po en vo denken dat leraren meer uitgaan van de methode dan zijzelf aangeven, in het (v)so komen de meningen meer overeen. De verwachte toename van het gebruik van eigen ontwikkelde of gevonden leermiddelen blijft uit. Ook het gebruik van digitale leermiddelen groeit slechts langzaam. Leraren denken dat het gebruik hiervan zal groeien, als de ict-infrastructuur op school verbetert en zij meer tijd krijgen om eigen leermiddelen te zoeken of te ontwikkelen. Leidinggevenden zien vooral bijscholing als extra stimulans.

Kwaliteit van leermiddelen
De kwaliteit van aanvullende gevonden leermiddelen zit vooral in de combinatie met andere gebruikte leermiddelen. Leraren blijken daarbij vooral af te gaan op intu