Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van ict. En de afhankelijkheid van goede ict-voorzieningen is groot. Dat vraagt om een professionele inzet van ict. Schoolbesturen kunnen hier goed op inspelen door samen te werken. Dat is de boodschap van de Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs (po vo), gepubliceerd tijdens de Conferentie Nederland Digitaal.

De agenda is geïnitieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet.

De 5 speerpunten uit de agenda zijn:

  1. Leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren
  2. Leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd
  3. Digitale leermiddelen werken voor de gebruiker
  4. Infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast
  5. Ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht

Benieuwd naar de volledige agenda? Lees dan hier verder op Kennisnet