In februari van dit jaar is de eerste groep leerlingen van het ROC Zeeland gestart aan het nieuwe mbo-hbo doorstroomprogramma ICT van Hogeschool Zeeland. Deelnemers doorlopen een mbo-hbo traject waarbij zij in drie jaar tijd het mbo-niveau-4 diploma kunnen behalen. Vervolgens stromen zij door naar het 3-jarige studieprogramma van de ICT opleidingen van Hogeschool Zeeland.

In februari van dit jaar is de eerste groep leerlingen van het ROC Zeeland gestart aan het nieuwe mbo-hbo doorstroomprogramma ICT van Hogeschool Zeeland. Deelnemers doorlopen een mbo-hbo traject waarbij zij in drie jaar tijd het mbo-niveau-4 diploma kunnen behalen. Vervolgens stromen zij door naar het 3-jarige studieprogramma van de ICT opleidingen van Hogeschool Zeeland. Daarmee wordt een 6-jarig mbo-hbo traject gerealiseerd. Het programma is gunstig voor leerlingen, ROC Zeeland, Hogeschool Zeeland en de provincie Zeeland.

Het ROC Zeeland selecteert deelnemers voor het 6-jarige mbo-hbo traject en zorgt voor adequate monitoring en evaluatie van dit verkorte traject. De deelnemers volgen in het laatste half jaar van het MBO-deel van hun opleidingstraject gedurende twintig weken een specifiek doorstroomprogramma aan Hogeschool Zeeland. Wanneer de deelnemers het doorstroomtraject met goed gevolg hebben afgelegd zullen ze worden toegelaten voor het verkorte, 3-jarige studieprogramma van de ICT-opleidingen van Hogeschool Zeeland.