Stel je voor: je werkt wekenlang aan een liedje, stopt er je ziel en zaligheid in en dan is het eindelijk af. Tot je teleurstelling zie je vervolgens dat mensen jouw liedje illegaal downloaden en gebruikmaken van jouw werk en creativiteit. Ze plaatsen het op social media, monteren het onder hun eigen vlog en dat levert jou helemaal niets op. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen.

Maar wat is auteursrecht eigenlijk? En wat kan er gebeuren als iedereen plaatjes, video’s of muziek van elkaar zou kopiëren zonder dat de maker daarvoor wordt beloond? Leerlingen zijn vaak ook makers. Hoe zouden zij het vinden als dit met hun werk gebeurt?

KlasseTV heeft in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen in het kader van de Week van de Mediawijsheid (20-27 november), met als thema “respect & media”, een GRATIS COMPLETE LES OVER AUTEURSRECHT EN RESPECT VOOR DE MAKERS gemaakt. Inhoud De les bestaat uit een video, lesbrief, werkblad en oudermateriaal. Tijdens de discussie staat de volgende stelling centraal: Ik vind dat ik alle muziek, filmpjes en video’s mag gebruiken, die ik online kan vinden. Dit is één van de stellingen die op de poster staan, die voor de Week van de Mediawijsheid is gemaakt om met leerlingen in gesprek te gaan over media en hun eigen mediagedrag. Na de discussie worden de leerlingen bijgepraat over het belang van auteursrecht en hoe je ermee om dient te gaan. Vervolgens is het tijd om de kaarten op tafel te leggen. In hoeverre overtraden de leerlingen – al dan niet bewust – de regels? Hoe kijken zij daar met de kennis van nu tegenaan? De theorie wordt daarna in de praktijk gebracht met een verwerkingsopdracht. De leerlingen krijgen ten slotte een informatiebrief mee voor hun ouders, zodat zij weten wat er speelt in de les, bekend worden met het auteursrecht en er thuis verder over gepraat kan worden.

Geschikt voor: Groep 7/8 van het PO en klas 1/2 van het VO