Met digitaal lesmateriaal maak je de les leuker en gevarieerder. Soms is het echter lastig om het juiste materiaal te vinden wat aansluit bij jouw klas. Hieronder staan drie vormen van digitaal leermateriaal wat verschillende onderwerpen aansnijdt.

  1. Miljoenennota poster

Het is misschien niet volledige digitaal, maar deze miljoenennota posten wordt gecombineerd met een digitale handleiding. Zo wordt een tastbare poster gecombineerd met digitale middelen.

Deze poster is te bestellen op de website van Rijksoverheid en laat leerlingen zien waar de overheid geld aan besteedt en in welke mate. Handig om maatschappelijke discussies mee te starten.

  1. Aan JOU hebben we wat

Dit gratis lespakket wil jongeren een beeld geven van de Zorg & Welzijn sector en laat ze zien hoe ze de toekomst kunnen veranderen. Het lesmateriaal is zowel digitaal als fysiek en is beschikbaar voor het VMBO en HAVO/VWO.

Het gratis lesprogramma is hier te bestellen en geeft jongeren een beeld van de sector. Er zijn tevens twee verdiepende modules die zich toespitsen op technologie in de zorg en gehandicaptenzorg.

  1. Digilessen – Online masters

Online Masters is een lesprogramma over de digitale wereld voor de bovenbouw in het primair onderwijs en de onderbouw in het voortgezet onderwijs. Er staan vier onderwerpen centraal: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. Het lesprogramma kan het hele jaar worden ingezet.

In het online lesprogramma worden leerlingen bij de hand genomen door verschillende “Masters” uit het vak. Ze gaan met verschillende vaardigheden aan de slag om zo hun talent te ontdekken, ontwikkelen en versterken. Het gratis lesmateriaal kan hier worden aangevraagd.