Kennisnet stimuleert het gebruik van ict in het onderwijs. Duurzaamheid krijgt hierin een steeds belangrijkere rol. Kennisnet wil scholen helpen om met duurzaamheid en ict aan de slag te gaan. Daarom heeft Kennisnet het model ‘Duurzaamheid en ict’ ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. In dit artikel leest u er meer over dit model.

Door: Leo Bakker | Kennisnet.

Het model ‘Duurzaamheid en ict’ heeft 1 belangrijk doel: bewustwording van het belang van duurzaamheid bij de inzet van ict. Want wat is duurzaamheid precies en wat kunnen scholen zelf doen?

Dat begint met kleine dingen, zoals aan het einde van de werkdag alle beeldschermen uitschakelen. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Daarom geeft ons model in de eerste plaats duidelijkheid: wat houdt duurzaamheid in? Daarnaast bieden we praktische handvatten: wat kunnen scholen zélf doen om duurzamer te worden? Welke stapjes en stappen kunnen zij zelf zetten?

Ict heeft een fors effect op het wereldwijde energieverbruik en de elektronische afvalberg. Aan de andere kant kan de inzet van ict verduurzaming juist stimuleren.

Verduurzamen van en met ict

Ons model volgt twee invalshoeken. Eén: hoe kunnen we onze ict-infrastructuur duurzaam inrichten? En twee: hoe kunnen we ict juist inzetten om andere zaken te verduurzamen?

Scholen kunnen bijvoorbeeld kansen signaleren door zaken actief te monitoren, zoals hun papierverbruik of waterverbruik. Daarbij kijken we met het model naar 3 overstijgende processen: bewustwording & gedrag, communicatie en kennisdeling & samenwerking.

 

Bekijk hier het volledige artikel.