Leerlingen van Amsterdamse vmbo-scholen krijgen lessen in duurzame techniek. De jongeren gaan de komende weken ontdekken hoe techniek en technologie een rol spelen in het verduurzamen van de stad. De energietransitie waar de stad mee bezig is, staat hierin centraal. De lessenreeks ‘Duurzaam Amsterdam’ bestaat uit zes lessen op school, een excursie en een praktijkopdracht bij een van de vakopleidingen van het MBO. De energietransitie wordt tastbaar voor de jongeren in de energieopwekking, duurzaam bouwen en de overstap naar elektrisch vervoer. In de rol van energie-detectives gaan de leerlingen ook thuis op onderzoek uit naar het eigen energieverbruik en mogelijkheden voor besparing.

Deze lessenreeks, de excursies en praktijkopdrachten worden verzorgd door TechCampus Amsterdam . Dit is een samenwerkingsverband van scholen, bedrijven en de gemeente. Het doel van de samenwerking is om meer jongeren kennis te laten maken met techniek en technologie en de goede baankansen voor technische vakmensen in de duurzame techniek. Het programma start met een videoboodschap van Burgemeester Halsema. Ze spreekt jongeren rechtstreeks toe en zegt dat “er heel veel handige en slimme meisjes en jongens nodig zijn om Amsterdam, heel Nederland en de wereld duurzaam te maken”.

In het vmbo en het mbo kiezen heel veel jongeren voor administratieve richtingen en beroepen terwijl er juist in de techniek zo veel interessante en uitdagende banen zijn en steeds meer banen bijkomen. Volgend schooljaar zal TechCampus Amsterdam een tweede LOB programma aanbieden dat inzoomt op digitalisering. Door digitalisering verandert het karakter van veel technische beroepen, een ontwikkeling bovendien die deze sector ook aantrekkelijker voor meisjes zal maken.

TechCampus Amsterdam wil elk kind in Amsterdam interessante ervaringen met de toepassing en rol van techniek en technologie bieden. Deze ambitie moet de komende jaren leiden tot veel meer jongeren die in het vmbo voor een techniekprofiel kiezen. Er is hiervoor zelfs een compleet nieuwe Techschool in aanbouw, die in 2023 in Amsterdam – Noord zal starten. Deze vmbo-school krijgt een heel nieuw onderwijsconcept en een leeromgeving waarin kinderen opgeleid worden in de nieuwste techniek en technologie.

Het programma dat nu start voor leerlingen uit 2-vmbo is een voorbode van dat nieuwe leren en onderdeel van het vak Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Daaronder vallen alle begeleidingsactiviteiten waarmee de school jongeren tijdens hun middelbare opleiding ondersteunt in de oriëntatie op beroepen en vervolgopleidingen. Het programma is ontwikkeld op de uitgangspunten van onderzoekend leren, in de school maar ook buiten de school, real life cases, praktisch aan de slag en betrokkenheid van de ouders bij de reflectie over de talenten van de leerlingen en de banen van de toekomst.

Nu starten 7 vmbo-klassen met dit programma. Vanaf volgend schooljaar is het beschikbaar voor alle 20 vmbo-scholen in Amsterdam. Een vergelijkbaar maar korter programma wordt aangeboden voor alle basisscholen in Amsterdam.

 

 

Dit is een origineel bericht van Voortgezet Onderwijs van Amsterdam