Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) lanceerde maandag op MBO City de nieuwe website www.bvekennis.nl. Hier vindt u publiek toegankelijke kennis over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: statistieken, beleidsnota’s en onderzoeksrapporten. Thematisch gerangschikt, uitgebreid doorzoekbaar en eenvoudig opvraagbaar.

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) lanceerde maandag op MBO City de nieuwe website www.bvekennis.nl. Hier vindt u publiek toegankelijke kennis over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: statistieken, beleidsnota’s en onderzoeksrapporten. Thematisch gerangschikt, uitgebreid doorzoekbaar en eenvoudig opvraagbaar. Bvekennis.nl is een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bvekennis.nl is h