Tegen de stroom in van bezuinigingen op onderwijs en op kunst en cultuur lanceert Edu’Actief Kunstvlucht: een nieuwe lesmethode voor kunst- en cultuuronderwijs. Via Kunstvlucht maken scholieren in het praktijkonderwijs, vso en vmbo kennis met muziek, dans, theater en beeldende kunsten. En met de kunstenaar in henzelf, want in Kunstvlucht draait het om doen, durven en ervaren.

Tegen de stroom in van bezuinigingen op onderwijs en op kunst en cultuur lanceert Edu’Actief Kunstvlucht: een nieuwe lesmethode voor kunst- en cultuuronderwijs. Via Kunstvlucht maken scholieren in het praktijkonderwijs, vso en vmbo kennis met muziek, dans, theater en beeldende kunsten. En met de kunstenaar in henzelf, want in Kunstvlucht draait het om doen, durven en ervaren.

Doorzetten, reflecteren op eigen gedrag, samenwerken en kwaliteiten verkennen zijn voorbeelden van vaardigheden die leerlingen via Kunstvlucht trainen. Kunstvlucht bevat een instrument om de vorderingen in kunstzinnige en sociale competenties in kaart te brengen.

Maak kennis met Kunstvlucht via www.kunstvlucht.nl. Of bezoek een startbijeenkomst. Na de landelijke kick-off, die plaatsvond op 20 september, zal op 4 oktober de tweede bijeenkomst plaatsvinden bij het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Docenten en andere ge