Wekelijks hoor en lees ik onderwijsmensen – die niet direct werken binnen het primaire proces, maar wel leven van het onderwijsveld – redenaties afsteken over innovatie binnen dat onderwijs. En hoewel ik geen adviseur ben noch het vak van innovatieve veranderkunde heb gestudeerd, laat ik niet na te bestuderen wat bekwame schrijvers erover hebben gepubliceerd.

Wekelijks hoor en lees ik onderwijsmensen – die niet direct werken binnen het primaire proces, maar wel leven van het onderwijsveld – redenaties afsteken over innovatie binnen dat onderwijs. En hoewel ik geen adviseur ben noch het vak van innovatieve veranderkunde heb gestudeerd, laat ik niet na te bestuderen wat bekwame schrijvers erover hebben gepubliceerd.

Ik moet bekennen dat weinig mij overtuigend lijkt. Iedereen verstaat namelijk iets anders onder het begrip innovatie. Google maar op: innoveren is. Algemeen geldend kun je spreken van innovatie als er sprake is van drie elementen: (1) Een nieuw idee of concept, (2) dat nuttig is (een toegevoegde waarde heeft) en (3) dat met succes is ingevoerd (dit onderscheidt ‘de innovatie’ van ‘het idee’).

Neem nu onze ‘Innovatie’: Adriaan. Adriaan is een echte schoolmeester. Hij zit vlak voor zijn pensioen. Adriaan heeft een schat aan kennis en ervaring, een groot pedagogisch hart en een extra klaslokaal vol spullen. Maquettes, touw, meetlinten, krijt, alles wat te maken heeft met Vikingen, platen, piepschuim, hout, ballen, vliegers, boemerangs en ga zo maar door. Adriaan heeft bovenal verbeeldingskracht, heel veel verbeeldingskracht.

Adriaan tekent na schooltijd de Erasmusbrug op ons schoolplein. En trekt lijnen. Een leerling, op weg naar huis, wijst de lijn aan die uitkomt bij de Kuip. Een ander tekent de Willemsbrug met krijt. “Waar komt de Hef?” vraagt een vader. Een moeder is hem net voor. “Morgen weer meester? Dan neem ik Rabia mee van de school aan de overkant.” Adriaan vindt het prima. “Neem haar moeder dan ook meteen mee!” Ik moet de foto’s maar op het digitale schoolplein zetten, dan hebben de andere scholen er ook wat aan, vindt Adriaan.

Het digitale schoolplein (een sociaal platform) van de scholengroep Charlois brengt experts binnen de scholengroep met elkaar in verbinding. Het is geen platform om het platform. Het is een werkplek waar we samen (in eerste instantie de experts binnen de scholengroep Charlois) aan de slag gaan. Waar we vraagstukken oplossen, ‘dingen’ maken, samen het leren meer inhoud geven. Een werkplek waarop we laten zien wat we doen, successen delen en onderwijsruimte verkennen.

De experts binnen onze scholengroep van acht scholen hebben de behoefte geuit om intensiever met elkaar samen te kunnen werken. Zorgcoördinatoren met zorgcoördinatoren, rekenexperts met rekenexperts én ook buiten een specifiek expert gebied. Het digitale schoolplein zal de ‘normale’ communicatie niet vervangen, maar wel ondersteunen, versterken en verbinden.

Het digitale schoolplein gaat veel verder dan de traditionele communicatie kanalen. We zijn al in staat om te zenden en we durven al wat meer te delen. Een volgende stap is het verwerken van die gedeelde data/ info, zodat we elkaar kunnen versterken. Zo maken we van de scholengroep Charlois een grote participatie organisatie.

Adriaan verbindt en via het digitale schoolplein verbindt hij de hele wijk met elkaar. Er staan al lesvoorzetten van andere scholen op het digitale schoolplein naar aanleiding van de zolder van Adriaan. Inmiddels zoeken we in de wijk naar nog meer Adriaans. Adriaan leidt ze wel op. Want Adriaan gaat op een goede dag met pensioen.

Deze kennisdeling is helemaal naar tevredenheid van Aetzel. Aetzel is onze ecofilosoof. Hij leert onze kinderen vragen te stellen, antwoorden te onderzoeken, stelling te nemen en van gedachten te veranderen. Aetzel zoekt dat in onze leerkrachten. Hij leidt ze wel op. Want Aetzel gaat ook op een goede dag met pensioen.

Evenals Hans, onze tuinman. Dit jaar is hij de baas van de tuin. Volgend jaar is hij het samen met onze kleuterjuffen. En als Hans gaat, staan wij in de tuin. Onze moeders staan al in de keuken, samen met de koks van Vakmanstad. Volgend jaar ook, tot alle koks weggaan. Dan staan wij in de keuken.

Deze ‘nieuwe ideeën’ passen binnen de behoefte aan een breder leerstofaanbod dan de beperkte gerichtheid op slechts taal en rekenen en ze zijn uitermate nuttig. In de basis is het digitale schoolplein opschaalbaar naar het hele openbare onderwijs in Rotterdam. En met een beetje lef van iedereen wordt het een denominatie doorbrekend platform. Maar het blijft een idee zonder mensen als Adriaan, Aetzel en Hans.

CITY LAB 010

Het digitale schoolplein Charlois is een initiatief ontstaan uit CityLab010, een regeling waarmee Rotterdammers – bewoners, ondernemers en organisaties – gestimuleerd worden om te komen met oplossingen voor maatschappelijke issues. Rotterdammers zijn dus aan zet, de gemeente faciliteert (onder andere door een startsubsidie beschikbaar te stellen en kennis te delen) en verbindt. De innovatiekracht van de stad benut de stad zo optimaal, in een nieuwe samenwerking tussen de gemeente en iedereen die stad een warm hart toedraagt. In 2016 is er 3,4 miljoen euro verdeeld over 9 verschillende onderwerpen, waarvan € 500.000 voor onderwijs. Een plan kan op meerdere onderwerpen van toepassing zijn.

Waarom CITYLAB010?

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Rotterdammers vragen om een andere overheid die meer ruimte geeft. Eén van de speerpunten van het college is dan ook de Rotterdammers te laten meedenken en meedoen. Daarbij is innovatie goed voor de stad. In samenwerking tussen stad en gemeente (proces), tussen partners in de stad en type oplossingen om maatschappelijke problemen aan te pakken (instrument). CityLab010 biedt mogelijkheden om innovatiekracht in de stad langs deze lijnen te benutten.

Meer info: https://www.citylab010.nl