Lesgeven kan heel lastig worden wanneer problematisch gedrag van leerlingen een dominant aspect in de les wordt. Bovendien worden er binnen het onderwijs hoge eisen gesteld aan leraren.

titel: Voorkom probleemgedrag
auteurs: K. L. Lane, H. M. Menzies, A.l. Bruhn, M. Crnobori
vertaling: Ineke Kuiper
uitgeverij: SWP Amsterdam
prijs: € 44.90
isbn: 978 90 8850 2941

Lesgeven kan heel lastig worden wanneer problematisch gedrag van leerlingen een dominant aspect in de les wordt. Bovendien worden er binnen het onderwijs  hoge eisen gesteld aan leraren. Zeker nu er in Nederland passend onderwijs wordt geïntroduceerd, is het belangrijk dat leerkrachten goed beslagen ten ijs treden. Dit naslagwerk kan een kader zijn om de basis van leerkrachtvaardigheden te verstevigen. Het gaat in op klassenklimaat, fysieke ruimte, adequate instructie en omgaan met papierwerk. Daarbij zijn leerkrachtvariabelen beschreven die het verschil maken in werkhouding, leerattitude, leermotivatie en preventie van probleemgedrag. Met duidelijke onderbouwingen en een no-nonsens tone of voice.