Geld blijft aan de strijkstok hangen en hulp is ineffectief volgens de tegenstanders van ontwikkelingssamenwerking.

Geld blijft aan de strijkstok hangen en hulp is ineffectief volgens de tegenstanders van ontwikkelingssamenwerking.  Hulp is noodzakelijk, effectief en een morele verplichting volgens de voorstanders. Wie heeft er gelijk?
De werkelijkheid is niet zo zwart-wit als vaak het geval lijkt en dat geldt ook voor internationale samenwerking. Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar helpt dat nu echt om de thematiek inzichtelijker te maken? ‘Alice O educatie in wereldperspectief’ denkt van niet en heeft daarom ‘benjijbaas.nl’ ontwikkeld.

Uitgangspunt van ‘benjijbaas.nl’ is om leerlingen via een andere aanpak bij het thema te betrekken. Namelijk door te focussen op wat er in de praktijk echt gebeurt. Op basis daarvan kunnen ze zien dat het niet een kwestie is van goed of fout, zwart of wit, maar dat de werkelijkheid weerbarstig is, dat er veel dimensies een rol spelen. Die weerbarstige praktijk leer je kennen door te doen en te ervaren. Daarom krijgen op ‘benjijbaas.nl’ leerlingen zelf de touwtjes in handen. Niet praten, maar virtueel doen.

Samenwerking met de praktijk
Centraal staan twee online scenario’s waarin leerlingen kennis maken met de dilemma’s van medewerkers van de organisaties ‘Gered Gereedschap en ‘IKV Pax Christi’. Twee totaal verschillende organisaties delen met de gebruiker de moeilijke keuzes waar zij en hun medewerkers in de praktijk voor komen te staan.

Twee dilemma’s
In ‘Meltdown in Mitrovica’ gaat een IKV Pax Christi  medewerker naar Mitrovica in Kosovo voor een project. Tijdens haar bezoek ontstaat er een conflict tussen Albanezen en Serviërs. Het conflict dreigt uit de hand te lopen. De medewerker staat voor de keuze om al dan niet te gaan onderhandelen met de partijen die tegenover elkaar staan. Dat kan echter gevaarlijk zijn. Wat is het beste om in dit geval te doen?

‘Aan de slag in Tanzania’ toont een medewerker van Gered Gereedschap die een lading gebruikt gereedschap van zeer slechte kwaliteit krijgt aangeboden voor een organisatie in Tanzania. Het is heel veel werk om alles op te knappen. Maar de gever dringt erg aan om het gereedschap aan te nemen. Moet de medewerker het aannemen of de gift weigeren? En aan welke organisatie in Tanzania moet het gereedschap worden gegeven? Een nieuwe school of juist een school die al heeft aangetoond met succes te kunnen draaien.

Dilemma’s in de praktijk
De twee dilemma’s zijn uitgewerkt met gebruik van beeld, tekst en geluid. Elk scenario wordt eerst toegelicht door de hoofdpersoon van het scenario. Vervolgens komt de leerling steeds voor een nieuwe keuze te staan: wat moet je kiezen? Er kan steeds uit twee opties worden gekozen, maar het gaat hier om dilemma’s en de keuzes zijn niet eenvoudig.  Er zijn geen ‘ goede’ en ‘foute’ antwoorden. Het verdere verloop van het scenario is afhankelijk van de keuzes die de leerling maakt. Afhankelijk van het gekozen ‘pad’ door het scenario komt de leerling zes tot acht keer voor een dilemma te staan. Aan het einde van het scenario wordt duidelijk wat het eindresultaat van de gemaakte keuzes is. Ook hier geldt weer dat er geen ‘goede’ of ‘foute’ uitkomsten zijn. Uiteraard kunnen de dilemma’s ook klassikaal worden doorlopen. In dat geval is een pc, scherm en beamer natuurlijk noodzakelijk.

Het verhaal en de keuzes worden ondersteund met beeldmateriaal en geluid. Steeds is er ook de mogelijkheid om aanvullende informatie op te roepen bij het maken van de keuze die voorligt. Daarnaast komen er infobits in beeld, die de gebruiker een breder en gevarieerder beeld geven van het thema.

Tot slot is er een link gelegd naar YouTube video’s over het onderwerp, waardoor de gebruiker het conflict echt in beeld krijgt en ziet waarom er gereedschap naar Tanzania gaat.

Gebruikers kunnen op twee manieren inloggen. Dat kan enerzijds via hun eigen Facebook account, waardoor ze op de Benjijbaas Facebook pagina komen. De tweede mogelijkheid is om door enkele vragen te beantwoorden rechtstreeks naar de online dilemma’s te gaan.

Nadat de dilemma’s zijn doorlopen, is er de keuze om terug te gaan naar de homepage en het tweede dilemma te doorlopen. Ook kan de gebruiker meer informatie vragen van de betreffende organisatie of zich abonneren op de nieuwsbrief.

Aanvullend lesmateriaal
Het aanvullende lesmateriaal wat op de site is te vinden biedt extra verdieping op de scenario’s. Het lesmateriaal kan in een of twee lessen worden behandeld. Bijvoorbeeld in de lessen aardrijkskunde, of geschiedenis, maatschappijleer of burgerschap of in het kader van een project over ontwikkelingssamenwerking. Er worden suggesties gedaan voor gevarieerde werkvormen om meer aandacht te besteden aan de thema’s, zoals in de vorm van een debat of door in de klas stellingen te bespreken. Daarnaast is er een docentenhandleiding op de site te vinden en een link naar een korte online survey. Door de leerlingen voorafgaand aan het doorlopen van de dilemma’s en na afloop de survey te laten doorlopen, kan de docent zien wat het met de leerlingen heeft gedaan en of het invloed heeft gehad op hun kennis en houding

Conclusie
Deze aanpak daagt jongeren uit om zich te verdiepen in internationale samenwerking en zich hier een genuanceerde mening over te vormen. Maar het is tegelijkertijd ook wel erg duidelijk dat de organisaties IKV Pax Christi  en Gered Gereedschap een grote rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit project. Zo worden de leerlingen bijvoorbeeld, na het doorlopen van de dilemma’s, doorverwezen naar de websites van IKV Pax Christi  en Gered Gereedschap voor meer informatie over het werk van deze organisaties.

uitgever
Alice Oeducatie in wereldperspectief

prijs
gratis

inzet
schoolbreed

systeemeisen
-geluid via koptelefoons/oortjes
-Flash Player
-internetverbinding

benjijbaas.nl