Beterontleden.nl is bedacht door een remedial teacher die merkte dat leerlingen het prettig vinden om ontleden op de computer te oefenen [mogelijkheid tot oneindig oefenen], maar geen geschikte oefenprogramma

Beterontleden.nl is bedacht door een remedial teacher die merkte dat leerlingen het prettig vinden om ontleden op de computer te oefenen [mogelijkheid tot oneindig oefenen], maar geen geschikte oefenprogramma’s kon vinden. Vaak bieden programma’s alleen de mogelijkheid om de persoonsvorm, onderwerp en lijdend voorwerp aan te wijzen. Het idee achter beterontleden.nl is dat leerlingen een vaste aanpak aanleren om zinnen te ontleden.

hoe werkt het?
Na het inloggen, geeft het programma je de mogelijkheid om met een vinkje aan te geven waarmee je wilt oefenen. De keuzes zijn onderverdeeld in Redekundig en Taalkundig ontleden:

Redekundig ontleden: persoonsvorm, zinsdelen, diverse onderdelen van het gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp, bijwoordelijke bepaling en bepaling van gesteldheid.

Taalkundig ontleden: werkwoord, zelfstandig naamwoord, eigennaam, voorzetsel, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, persoonlijk voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord, voegwoord en telwoord.

Een voor de hand liggende indeling waarmee leerlingen leren om de meest voorkomende zinsdelen te herkennen en te benoemen. Wel wordt dus direct van de leerling kennis op metaniveau verwacht zodat hij kan aangeven waarmee hij wil oefenen. Het programma denkt wel mee, als je bijvoorbeeld aangeeft dat je wilt oefenen met het aanwijzen van de persoonsvorm en het bijvoeglijk naamwoord, kiest het systeem automatisch ook voor het oefenen van zinsdelen, werkwoord en zelfstandig naamwoord. Daarnaast kan de leerling aangeven hoeveel oefenzinnen hij wil doorlopen [3, 5, 10 of 20].

De leerling krijgt vervolgens steeds een hele zin te zien, waarin de gekozen oefenonderdelen moeten worden aangegeven door erop te klikken. Indien gewenst kan de leerling eerst een instructie bekijken waarin wordt uitgelegd hoe je uit de zin dat specifieke zinsdeel kan halen. Dit gebeurt soms in een filmpje, soms door een tekstuele instructie met een stappenplan en algemenere informatie. Als de leerling een goed antwoord geeft, verschijnt er een groen vinkje en blijft het antwoord ook staan. Bij redekundig ontleden staat er bijvoorbeeld ‘pv’ boven de persoonsvorm, bij taalkundig ontleden verschijnt er een visuele notatie onder het woord [zwart driehoekje voor zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld]. Is het antwoord fout, dan krijgt de leerling te zien wat het goede antwoord was en kan hij eventueel nogmaals de uitleg lezen/zien. Er verschijnt vervolgens een rood kruisje bij dat onderdeel. Als de leerling alle zinnen heeft ontleed, krijgt hij een overzicht van de resultaten. Daarbij wordt per onderdeel aangegeven wat het percentage goede antwoorden is. Ook wordt een eindcijfer gegeven voor de oefening.

Het doel van Ontleden is dat leerlingen stapsgewijs inzicht krijgen in de opbouw van een zin. Onderdelen die al zijn geoefend, worden in iedere volgende stap herhaald met het idee dat op die manier de kennis van de zinsopbouw niet alleen wordt uitgebreid, maar ook geborgd. De docent heeft binnen EscapeWeb een overzicht van de behaalde resultaten van de leerlingen. De docent kan hierin zien op welk onderdeel een leerling uitvalt.

Conclusie
Voor het ‘droog’ oefenen van ontleden, kan dit programma zeker handig zijn. Vooral door de combinaties die de leerling kan aangeven, maak je het programma op maat voor individuele leerbehoeftes. Voor de bovenbouw van de basisschool is het programma wel weinig sprankelend [of saai zoals leerlingen zeggen] qua look&feel. Deze doelgroep is ook erg gevoelig voor ‘beloning’ [bijvoorbeeld bij een bepaald aantal punten wordt er een spelletje aangeboden] en voor een game-achtige interface. Dat biedt dit programma zeker niet en kan ook voor de brugklassen nog wel een gemis zijn. De uitleg die wordt aangeboden is in sommige gevallen erg tekstueel. Het onderdeel ‘stappenplan’ dat een vast onderdeel is van de uitleg, is handig. Wellicht had het bij dit stappenplan moeten blijven zodat het kort en bondig is. Of nog beter: het stappenplan [stap voor stap] aanbieden op het moment dat de leerling een fout antwoord geeft waarbij de leerling ‘verplicht’ wordt om de stappen één voor één te doorlopen om zo tot het goede antwoord te komen. Nu wordt het goede antwoord direct weggegeven. Desalniettemin is beterontleden.nl een functioneel programma dat zeker meerwaarde heeft. De vaste aanpak biedt leerlingen houvast en er zijn weinig andere ontleedprogramma waarmee je zo uitgebreid kan oefenen met ontleden. Het is goed te gebruiken voor leerlingen die willen checken of ze het ontleden onder de knie hebben en waar nodig de regels nog eens willen doornemen. Leren ontleden is vaak een kwestie van flink oefenen totdat je het door hebt en daar is dit programma zeker geschikt voor.

 

uitgever
Escape Educatief
prijs
Voor individueel gebruik € 11,00 [exclusief orderkosten]. Wanneer u als school licenties [jaarlicenties] wilt aanschaffen dan geldt de schoolprijs van € 1,10 per leerling.
doelgroep
Volgens de leverancier is Beterontleden.nl geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs tot en met de middenbouw van het voortgezet onderwijs.
systeemeisen
Het programma is webbased en bereikbaar [met inlog] via de Elo van Escape, het zogenaamde Escapeweb. Vereisten zijn daarom een goede internetverbinding.

 

https://www.beterontleden.nl