de

de één-jarige interne trainingsschool cq bijbelschool voor jongeren van 17 t/m 22 jaar