Al 25 jaar is

Al 25 jaar is ‘Biologie voor jou’ één van de meest gebruikte biologiemethode in de onderbouw, het vmbo en de tweede fase. Elke editie wordt de methode didactisch en inhoudelijk sterker door de ervaringen die docenten en leerlingen met de makers delen. De nieuwste edities van ‘Biologie voor jou’ zijn nog mooier, nog overzichtelijker en nog uitdagender dan voorheen, waarbij ingespeeld is op de laatste onderwijsontwikkelingen.

‘Biologie voor jou’ bestaat uit een werkboek, handboek, cd-rom en de methodesite. Malmberg meldt mij dat de stof tot leven komt door herkenbare onderwerpen en sprekende simulaties via het gebruik van ict. Diagnostische toetsen laten precies zien hoe uw leerlingen ervoor staan. En ‘Biologie voor jou’  is duidelijk gestructureerd en mooi vormgegeven. Maar de methode heeft de docent en zijn leerlingen nog veel meer te bieden:

• Differentiatie op alle niveaus, zodat de methode precies bij de eigen klassensituatie past.
• De edities sluiten perfect op elkaar aan. Zo hebben leerlingen met de hv-edities een betere aansluiting bij de tweede fase, bijvoorbeeld door de onderzoekslijn in beide onderbouwdelen voor de training van onderzoeksvaardigheden.
• Vooral de nieuwe havo/vwo-editie besteedt aandacht aan ‘leren leren’. De leerstof is wat moeilijker en de opdrachten zijn meer open.
• Naast de basisstof heeft elke editie extra basisstof voor leerlingen die meer uitdaging willen. In de havo/vwo-editie is de extra basisstof bijvoorbeeld bedoeld voor de gymnasiumleerlingen, en in de vmbo-kgt-editie voor leerlingen die de theoretische leerweg in het vmbo gaan volgen.
• De leerlingen-cd-roms hebben ook netwerkversies waarmee je makkelijk op schoolcomputer lessen kunt geven.
• De structuur en layout van handboek, werkboek, leerlingen-cd-rom en methodesite zijn identiek, zodat de leerlingen er goed zelfstandig mee kunnen werken.
• Aansprekende teksten en gevarieerde opdrachten en practica maken de leerlingen warm voor de natuur.
• Ideeën voor onderzoek dagen leerlingen uit om een experiment te bedenken en te doen.
• Achter in elk handboek staan de biologische en algemene vaardigheden overzichtelijk bij elkaar.
• De methodesite http://www.biologievoorjou.nl/ is voorzien van extra materiaal, actuele opdrachten, toetsen en een forum.

Eén van de sterkste punten van ‘Biologie voor jou’ is de volledig geïntegreerde ict. De leerlingen-cd-rom is sterk verbeterd ten opzichte van vorige edities. Voor deze recensie ga ik alleen naar de cd-rom en de methodesite kijken. De boeken laat ik achterwege.

Malmberg meldt mij dat de cd-rom prachtige simulaties bevat, diagnostische toetsen en een verbeterde eindrapportage. Elke leerling ontvangt bovendien de overzichtelijke cd-rom ‘Interactieve Flora’, waarop álle planten van Nederland en Vlaanderen te zien zijn. De methodesite http://www.biologievoorjou.nl/ sluit aan op het handboek, het werkboek en de leerlingen-cd-rom.

werken met ‘Biologie voor jou’
Als eerste ga ik met de cd-rom aan de slag. De installatie verloopt makkelijk en soepel. Ik hoef alleen een paar keer op ‘verder’ te drukken. Het startscherm van het programma is duidelijk en overzichtelijk. Rechts staan de hoofdstukken, die overeen komen met het boek. Bovenaan staan een paar algemene menu keuzes, te weten:

• Een directe link naar de methode site.
• Informatie van de makers.
• Een help knop.
• Begrippen – hier vind je een overzicht van de begrippen die gebruikt worden in de uitleg. De indeling is per thema.
• Processen – dit is extra uitleg over een heleboel biologische processen. Een paar voorbeelden zijn: de kringloop van stoffen, verbranding en de menstruatiecyclus.
• Vaardigheden – voor het succesvol volgen van de methode wordt er van uitgegaan dat je een heleboel vaardigheden bezit. Je kan hierbij denken aan; hoe maak ik een werkstuk, hoe doe ik proefjes en het verslag daarvan.

Om te proberen ga ik thema 1 bekijken; Afval en milieu. De indeling van het thema is op de cd-rom als volgt: Eerst moet de basisstof doorlopen worden. Dan is er voor de snelle leerlingen extra basisstof. Vervolgens is er een digitale samenvatting die gevolgd wordt door een diagnostische toets. Voor de beste leerlingen van de klas is er dan nog een groot gedeelte verrijkingsstof.

Bij verschillende onderdelen van het thema staan ‘computerlessen’. Hierbij wordt eerst een stukje uitleg, door middel van tekst of een filmpje, gevolgd door een interactieve opdracht. Voor een leerling gaat het maken hiervan goed en makkelijk. Ook als ik even stop en dan weer met het hoofdstuk verder wil, gaat het programma verder waar ik gebleven ben. Ook als ik helemaal stop met het programma kan ik weer verder waar ik gebleven ben door bij de start op mijn naam te klikken. Wel zit er geen wachtwoord beveiliging in het programma.

studiehulp

Studiehulp is een complete internetbibliotheek die via www.biologievoorjou.nl beschikbaar is. De online-bibliotheek bevat waardevolle en betrouwbare naslaginformatie die verrijkt is met prachtige audio, video en animaties. De voordelen hiervan zijn:

• Betrouwbare informatie: alle bronnen zijn gecontroleerd.
• Duidelijke informatie: alles is op maat per methode gemaakt.
• Motiverend: verschillende soorten actuele bronnen en snelle zoekresultaten.

Bij Biologie voor jou kan de leerling gebruikmaken van een practicabibliotheek, de Winkler Prins Encarta encyclopedie [jeugd- en/of volwasseneneditie] en de module computervaardigheden. De practicabibliotheek bestaat uit videofilmpjes en animaties waarin de practica-onderdelen worden uitgelegd. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een preparaat, het werken met een microscoop en het aantonen van verschillende fasen van mitose. Voor de bovenbouw en de tweede fase kan de leerling aan de Winkler Prins Encarta gekoppelde webopdrachten maken over historische natuurwetenschappers als Louis Pasteur. Daarnaast leren leerlingen computervaardigheden zoals het maken van een presentatie in PowerPoint of een grafiek in Excel. Studiehulp is een unieke meerwaarde voor leerlingen en docenten!

ePack
Ook heeft ‘Biologie voor jou’ sinds dit jaar een  ePack. ePack staat voor de digitale leeromgeving van uitgeverij Malmberg. Door middel van de methode ‘Biologie voor jou’ wil ik daar eens wat verder naar kijken. Deze leeromgeving bevat de digitale componenten die worden aangestuurd vanuit het handboek en werkboek van ‘Biologie voor jou’, maar ook van andere methodes van de uitgeverij.
Het ePack bevat o.a. de volgende onderdelen:

• Studiehulp met o.a. de Winkler Prins Encarta Naslagbibliotheek en de Winkler Prins Wereldatlas.
• Actualiteitentoets die de nieuwskennis van uw leerlingen test.
• Interactieve, leerondersteunende computerlessen per paragraaf.
• Digitale diagnostische toetsen per paragraaf en hoofdstuk.
• Actueel lesmateriaal in de vorm van internetopdrachten.
• Begrippenlijst.
• Vaardighedentrainingen.
• Samenvatter.

Het ePack is bij de nieuwe ‘Biologie voor jou’ volledig online en compleet inhoudelijk geïntegreerd in de methode. De leerlingen kunnen gewoon niet zonder. Op dit moment is hij er voor ‘Biologie voor jou’ alleen voor de leerjaren 4 havo en vwo.

Ook voor de docent is er een ePack. Deze bestaat uit een volledige online docentenondersteuning. Middels het docenten-ePack heeft u toegang tot het docentendeel van de leeromgeving, waar u de handleiding, toetsenbundel, lestips, uitwerkingen en extra opdrachten vindt. Tevens zorgt het ePack voor regelmatige updates. U hebt met het docenten-ePack ook toegang tot het leerlingendeel en de Studiehulp.

Met ePack kunnen leerlingen o.a. de basisstof en toetsen van een methode, online, maken. Maar ook extra informatie voor huiswerk of werkstuk opzoeken. Daarbij is alle informatie gecontroleerd en toegesneden op het niveau van de leerling. ePack biedt leerlingen interactieve computerlessen als digitaal alternatief bij de boeken, Studiehulp en toegang tot de Digitale instapmodule, de geautomatiseerde kennistest voor individuele leerlingen of een hele klas. Voor docenten biedt het ePack het leerlingenmateriaal, plus digitale handleidingen, proefwerken en automatische monitoring van de studieresultaten op individueel en klassikaal niveau. Bijzonder effectief voor de docent is de PresentatieEditor, een instructiehulpmiddel, te gebruiken in combinatie met beamer en smartboard.

conclusie

‘Biologie voor jou’ is een moderne methode die het gebruik van ict heeft herkend als een nieuwe, interactieve manier van leren. De samenhang tussen werkboek, methodesite, ePack en Studiehulp klinkt chaotisch maar werkt in de praktijk goed. Docenten kunnen wel met de ePack leerlingen volgen, maar niet met de cd-rom. Zowel leerling als docent kunnen er makkelijk en goed mee uit de voeten.

internet
www.malmberg.nl

uitgever

Malmberg

prijs
€ methode gebonden

inzet

Vmbo/havo/vwo

systeemeisen
besturingssysteem: Windows XP
hardware-configuratie: Pentium II processor 300 MHz [aanbevolen 400 MHz]
64 MB intern geheugen
grafische kaart: 800 x 600, hoge kleuren
cd-rom-speler: 12-speed
geluidskaart en luidsprekers

bron: Vives november 2007