Deze link brengt je bij het proefschrift van mary dankbaar over blended learning binnen het medisch onderwijs. Blended learning combineert online, flexibel leren en klassikaal onderwijs.

Deze link brengt je bij het proefschrift van mary dankbaar over blended learning binnen het medisch onderwijs. Blended learning combineert online, flexibel leren en klassikaal onderwijs. Het eerste doel van dit proefschrift was om de effectiviteit van een blended ontwerp en een klassikaal ontwerp te vergelijken. Voor vaardigheidstraining kunnen onder andere serious games worden ingezet. Het tweede doel was om de effectiviteit en ontwerpkeuzes bij serious games te onderzoeken voor de bevordering van leerprestaties en motivatie. Serious games zijn vaak motiverend, maar leiden niet altijd tot verbeterde leerprestaties. Je kunt dit proefschrift (dat ook veel raakvlakken heeft met niet-medisch onderwijs) downloaden als pdf of epub.

Onderwerpen: proefschrift / blended learning

Link: e-pubs.nl/?epub=m.dankbaar