De site bloqs.nl is een initiatief wat scholen en auteurs dichter bij elkaar probeert te brengen. Met een alsmaar groeiende groep auteurs en de nodige feedback van docenten en leerlingen ontwikkelt bloqs.nl arrangeerbaar leermateriaal voor wat zij noemen

De site bloqs.nl is een initiatief wat scholen en auteurs dichter bij elkaar probeert te brengen. Met een alsmaar groeiende groep auteurs en de nodige feedback van docenten en leerlingen ontwikkelt bloqs.nl arrangeerbaar leermateriaal voor wat zij noemen ‘vernieuwend’  voortgezet onderwijs.

De site van bloqs.nl biedt docenten iets nieuws: online arrangeerbaar leermateriaal. Dit materiaal is gegoten in de vorm van kant-en-klare modules: bloqs. Met bloqs kunt u projecten uitvoeren of leerlijnen bouwen voor een heel leerjaar. Op dit moment zijn er bloqs te vinden voor de leergebieden ‘mens & natuur’ en ‘mens & maatschappij’ en voor de onderbouwvakken daarbinnen: biologie, verzorging, techniek, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Het bloqaanbod is geschikt voor zowel vmbo, havo als vwo. Het aanbod is nog niet voor alle vakken leerjaardekkend, maar groeit hopelijk snel. Maandelijks komen er nieuwe bloqs beschikbaar.

aan de slag met een bloq
Bloqs hebben een gemiddelde omvang van 1 studielastuur. Elk bloq start met een introductietekst voor de leerling. De leerling kan zijn niveau toetsen via het onderdeel ‘test jezelf’. De leerdoelen zijn altijd expliciet beschreven. Via 8 verschillende vraagtypen wordt de inhoud van het bloq getoetst. Een woordenlijst en een samenvatting maken een bloq compleet. Noemenswaardig is hier dat alle bloqs een compacte docentenhandleiding bevatten.
Bloqs.nl heeft al een groot aantal kant-en-klare arrangementen beschikbaar. Maar u kunt met bloqs ook zelf iets maken. Bijvoorbeeld een leerlijn maken ten behoeve van een vakoverstijgend project. Dan is het materiaal voor iedereen eenvoudig toegankelijk. 

arrangement? wat is dat nou weer?!
Een arrangement is een set bloqs voorzien van een studiewijzer met een voorgestructureerde route en een handleiding met praktische tips. Er zijn drie segmenten: vmbo bk, vmbo tl/havo en havo/vwo. Er zijn twee soorten arrangementen: projectarrangementen en methodearrangementen. Daarbinnen kunt u selecteren op solovak, combivak of leergebied.
Er zijn dus verschillende soorten arrangementen met bloqs. Zoekt u bijvoorbeeld een invulling van een project binnen uw eigen vak of samen met vakgenoten? Als u een keuze wilt maken uit de segmenten, kijk bij de projectarrangementen en klik dan op uw eigen vak of leergebied.

Elke leerling krijgt individueel toegang tot de digitale bloqs. Deze materialen worden geserveerd via de ELO van de school of via het digitale portaal van de school distributeur. Ik durf het bijna niet te noemen in een ict blad, maar u kunt bovendien kiezen voor meerdere papieren varianten zoals leer- en opdrachtenboeken, samenvattingenboek, themawijzers en antwoordenboeken. Als docent kunt u altijd een geprinte versie van het materiaal ontvangen. Natuurlijk alleen voor die docenten die écht niet willen! Toetsmateriaal wordt geleverd in Wintoetsformaat of pdf.

ander leerdoel, ander type bloq

Om recht te doen aan verschillen in leerdoelen, leeromgevingen, maar ook aan niveauverschillen tussen leerlingen, zijn er diverse bloqtypen. U kunt afhankelijk van uw wensen iedere selectie aan bloqs en bloqtypen maken.

begripsbloqs
In een begripsbloq verwerft de leerling de leerdoelen die te maken hebben met een begrip of betekenis van woorden en de relaties met andere begrippen of betekenissen van woorden.

systeembloqs
In een systeembloq verwerft de leerling de leerdoelen die te maken hebben met een systeem of systematiek. Bij een systeem leert de leerling over de delen, het geheel en de functie van het geheel. Bij een systematiek leert hij over de wijze van indelen, de categorieën en de functies van de categorieën.

procesbloqs
In een procesbloq verwerft de leerling de leerdoelen met name over de verschillende stadia met overgangen van een proces. De leerling leert de werking van iets.

vaardigheidsbloqs
In een vaardigheidsbloq leert de leerling in verschillende stappen een bepaalde vaardigheid. De leerdoelen gaan vooral over de activiteiten en de eisen die aan deze activiteiten worden gesteld. Van belang zijn de snelheid, de foutloosheid en de toenemende complexiteit. Dit leert een leerling niet altijd binnen een bloq. Oefening in meerdere bloqs is vaak nodig.

projectbloqs
In een projectbloq past de leerling verschillende begrippen, systemen, processen of [algemene] vaardigheden toe die hij in voorafgaande bloqs heeft geleerd om te komen tot een eindresultaat. Vaak wordt in deze bloqs onderzoek gedaan of een product gemaakt. De leerdoelen gaan voornamelijk over het resultaat en de eisen aan het resultaat. Ze kunnen ook gaan over het projectplan, de fasering, de tussenresultaten of de bronnen.

conclusie
Mocht je methodevervangende materialen voor het gehele leerjaar zoeken, ga dan eens kijken op bloq.nl. Elk bloq is ook afzonderlijk inzetbaar. Dit is mooi voor project onderwijs en vakoverstijgend werken. Een docent kan makkelijk zelf zijn eigen selectie samenstellen of nog beter; zelf arrangeren.

internet

www.bloqs.nl

uitgever
bloqs.nl

prijs

de introductieadviesprijs voor een projectarrangement is € 5,95 per leerling per leerjaar

inzet
schoolbreed

systeemeisen
windows 
pentium III of sneller
minimaal 256 mb intern geheugen
internet verbinding

bron: Vives mei 2007