Architectuur is de kunst of stijl van bouwen. Dat bouwen een lastig woord is, omdat het veel verschillende betekenissen heeft, ervaren de makers van dit boek binnen hun vakgebied. In de ict wordt namelijk vaak gesproken over

titel: Digitale architectuur
auteurs: Bas Kruiswijk, Rob Poels
uitgever: Eburon business
prijs: € 29,50
isbn: 97890 5972 6932

Architectuur is de kunst of stijl van bouwen. Dat bouwen een lastig woord is, omdat het veel verschillende betekenissen heeft, ervaren de makers van dit boek binnen hun vakgebied. In de ict wordt namelijk vaak gesproken over ‘architectuur’ en dat levert volgens de auteurs veel spraakverwarring op. Daarom waagden zij met deze uitgave een poging om in de breedte een overzicht te geven van het onderwerp architectuur binnen de context van informatievoorziening en ict. Opdat het onderwerp architectuur toegankelijk wordt voor beslissers en beleidsmakers op het gebied van ict, en tegelijkertijd een mooie introductie is voor studenten en ict-adviseurs. Let wel: alleen de belangrijkste concepten daaromtrent komen in dit boek aan bod.