Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen in een groepje gelijkwaardig bijdragen aan een stelling, probleem of brainstorm?

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen in een groepje gelijkwaardig bijdragen aan een stelling, probleem of brainstorm? De online tool Tricider laat leerlingen ideeën aandragen, argumenten verzamelen én stemmen.Dit zorgt ervoor dat ook de ‘stille’ leerlingen gelegenheid hebben om mee te denken en hun bijdrage te leveren aan groepswerk. 

Tricider in een paar stappen
De online tool is te bereiken via de website www.tricider.com. Een [gratis] account aanmaken hoeft niet, maar kan handig zijn als docent om alle lopende brainstormsessies [bijvoorbeeld van verschillende groepjes leerlingen] handig op een rijtje te hebben staan. Voor leerlingen is het vervolgens niet nodig om een account aan te maken.

 • Klik op ‘login’ en vervolgens op ‘sign up now’ om een account aan te maken. Let op, daarna moet u naar uw mailaccount om op de activeringslink te klikken zodat uw account definitief gemaakt wordt.
 • Vul nu een stelling, vraag, probleem, et cetera in bij het invulveld waar ‘enter your question’ staat en klik daarna op ‘go’.
 • Door vervolgens op ‘add idea’ te klikken, kunnen leerlingen ideeën/meningen toevoegen. Daarbij kan een foto of beschrijving toegevoegd worden. Wanneer leerlingen niet zijn ingelogd, kunnen ze hun naam toevoegen. Wanneer iemand is ingelogd, verschijnt die naam vanzelf. Overigens is het ook fijn om geen namen te laten toevoegen, dan heeft iedereen evenveel kans om zijn idee erdoor te krijgen. Er kan dan geen sprake zijn van ‘vriendjespolitiek’. Klik op ‘save’ om de reactie te plaatsen.
 • Bij een ‘idea’ kan de aanbrenger zelf, of andere leerlingen, pro’s en contra’s plaatsen. Dit doe je door op ‘add argument’ te klikken.
 • In de laatste kolom kan op ‘vote’ geklikt worden om een stem uit te brengen.
 • Via de button ‘share and invite’ kunt u leerlingen uitnodigen via mail om mee te doen. U kunt ook gewoon de url [=website] die genoemd wordt aan uw leerlingen doorgeven.

 Een andere interessante mogelijkheid is om meerdere ‘triciders’  tegelijk aan te maken op één pagina. U klikt dan op het beginscherm op uw eigen naam [rechtbovenaan] en daarna op ‘overview triciders’. Vervolgens ziet u onder het invulveld de link ‘Create page with several tricisions’ staan. Als u daar op klikt, kunt u meerdere triciders binnen bijvoorbeeld één thema aanmaken. Handig als u een project doet met de klas over een bepaald thema en daarbinnen weer subonderwerpen heeft waarover u groepjes leerlingen wilt laten nadenken.

 Op de overzichtspagina van al uw lopende triciders, kunt u aangeven dat u een bepaalde tricider wilt afsluiten, of de looptijd van een tricider nog verlengen. Standaard staat een tricider veertien dagen open.  Als u een tricider afsluit, krijgt u een overzicht van de resultaten en de mogelijkheid om deze resultaten naar de deelnemers te sturen. U kunt overigens de lopende triciders ook modereren [als u ze heeft aangemaakt]. Door te klikken op het ingevulde ‘idea’ kunt u de tekst bewerken of helemaal weghalen.

 Tricider in de klas
Zowel in basis- als in het voorgezet onderwijs is Tricider goed in te zetten. Leerlingen hoeven immers niet in te loggen, waardoor het gebruik laagdrempelig is. Het enige dat leerlingen nodig hebben is de link naar de tricider. Deze kunt u op het bord of papiertje schrijven, in de elo plaatsen of naar leerlingen mailen.

 • Argumentatieve vaardigheden: voorafgaand aan een klassikale discussie over een bepaald onderwerp, verzamelen leerlingen mogelijke meningen met bijbehorende argumenten.
 • Inventariseren van ideeën voor klasse-uitjes, schoolreis, kamp, kerstdiner, paasontbijt, et cetera.  Leerlingen kunnen foto’s, video’s en linkjes toevoegen om anderen te overtuigen van hun voorstel.
 • Voorbereiding werkweek: leerlingen doen voorstellen voor te bezichtigen highlights bij Rome-, Londen of Parijsreis [of andere stedentrip]. Of denken bijvoorbeeld mee over de activiteiten bij een sportieve werkweek in de Ardennen. Via de stemmogelijkheid kunnen leerlingen vervolgens aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.
 • Mentorles: polsen van meningen over hoe het met de klas gaat [sfeer, thuis voelen, huiswerk]. Bij meningen is het slim om de stemmogelijkheid uit te zetten zodat er een veilige sfeer blijft.
 • Vreemde talen: leren argumenteren in de vreemde taal, over uiteenlopende onderwerpen.
 • Brainstormen met collega’s: voorafgaand aan een vergadering kunt u met collega’s nadenken over een bepaald onderwerp, dit zorgt ervoor dat u tijdens de vergadering sneller keuzes kan maken omdat alle ideeën al geïnventariseerd zijn.

 Extra mogelijkheden
Als u een tricider heeft aangemaakt, ziet u onder de pagina het kopje ‘more options’.
Vooral de button ‘settings’ is interessant. U kunt daarbij een aantal standaard instellingen aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de mogelijkheid tot stemmen uitzetten zodat leerlingen eerst aan de gang gaan met ideeën verzamelen en pas op een later moment [als u de mogelijkheid weer aanzet], de leerlingen laten stemmen. Ook kunt u de vormgeving van de tricider aanpassen door een andere achtergrond te kiezen.
Daarnaast kunt u bij ‘more options’  aangeven dat uw tricider voor iedereen toegankelijk mag zijn door op ‘make public’ te klikken. De tricider wordt dan opgenomen in de rubriek ‘public idea space’. In deze rubriek kunt u ook zelf een kijkje nemen vanaf de startpagina van tricider. U ziet dan alle publieke triciders. Wellicht interessant als er triciders actief zijn rondom onderwerpen waarmee u in de klas bezig bent.

Naast de gratis versie [die al mogelijkheden genoeg biedt!], is het ook mogelijk om een ‘pro’ account te nemen. Voor een jaar kost dat €3,99 per maand.  De extra mogelijkheden die u vervolgens krijgt:
– uitgebreide analyses van de resultaten
– geen reclame-uitingen
– toevoegen van eigen logo
– mogelijkheid om resultaten naar Excel te transporteren
– wachtwoordbescherming
 

https://tricider.com/en/t/;jsessionid=4BE22FDC6F45B0C4E8AE10DAF5F43C4F