Karin Dol-Mul
39 Jaar
Directeur van de Gerardusschool en beleidsmedewerker SSBA

Karin Dol-Mul

39 Jaar

Directeur van de Gerardusschool en beleidsmedewerker SSBA

Welke opleiding heb je gevolgd?
Een leven lang leren hoort bij mij, bij de pabo alleen is het dan ook niet gebleven. Na het behalen van mijn middenmanagement diploma, heb ik voor onderwijskundig management in een lerende organisatie gekozen,  onderwijscoach en opbrengstgericht leiderschap zijn daar achteraan gekomen. Ieder jaar bezoek ik meerdere seminars en congressen om mij te laten informeren over de laatste ontwikkelingen en voor het delen van ervaringen met collega’s  van andere organisaties.

Was je een goede leerling?
Ik was vooral een gezellige leerling en qua prestaties viel ik binnen de middenmoot. Na de pabo durf ik wel te zeggen dat ik goed ben in de opleidingen die ik heb gevolgd. Opleidingen waar ik met veel plezier in de ‘banken’ heb gezeten.

Wat is je belangrijkste prestatie in het vak?
Het mooie aan mijn vak is de ervaring dat je mensen in beweging krijgt, niet door te zeggen wat ze  moeten doen maar door mijn de liefde voor het vak te delen en de mensen te inspireren voor  goed onderwijs, goed onderwijs dat je samen maakt  en wat zich richt op dat wat het kind nodig heeft voor zijn toekomst.  

En je grootste blunder:
Is het een blunder? Mijn snelheid is niet altijd de snelheid van een ander.

Wie is het beste in je vak:
Voor mij is iemand goed in zijn vak die ziet hoe het onderwijssysteem in elkaar zit, weet wat de leerlingen nodig hebben en het talent heeft om aan de juiste schakel te draaien om het hele systeem in beweging te krijgen. Het onderwijs systeem bestaat voor mij uit leerlingen, ouders, leerkrachten en leiding gevende.

En wie is het slechtste:
Iemand die vast houdt aan het oude of leiding geeft vanuit macht.

En wat zeg jij hier dan van:
Door in gesprek te gaan zou ik proberen laten in te zien wat nodig is voor een goede onderwijsorganisatie en wat geboden wordt. Ik zal altijd iemand helpen de juiste weg te vinden.

Digibeet of digivaardig:
Digivaardig dat zeker, het is een onderdeel van mijn leven en niet alleen van dat  van mij. Het is iets wat je in de hedendaagse maatschappij nodig hebt om te kunnen functioneren. Als onderwijs kun je dan niet achterblijven en zal je daarbij moeten aansluiten.  Als school zijn we het pad ingeslagen om ict in te zetten om de opbrengsten te verhogen. Op stichtingsniveau ben ik blij dat ik mensen hiervoor ook in beweging krijg en dat we gaan starten met een interne opleiding onderwijskundige ict.

Wat is het verschil tussen lesvrij en vakantie:
Ik sta niet meer voor de klas dus lesvrij altijd, dat wil niet zeggen dat ik niet meer leer. Ik leer nog steeds ook als ik in de school rond loop, in gesprek ben met kinderen, ouders en leerkrachten. Wij zijn een lerende organisatie waar ook ik deel vanuit maak.

Wat irriteert je het meeste in je vak:
Dat er nog steeds scholen zijn die resultaat gericht zijn. Onderwijs is een proces, een leerproces waarin het belangrijk is dat je een ontwikkeling doormaakt, een ontwikkeling die aansluit bij de talentontwikkeling gericht op de toekomst van het kind.

Wat draag jij bij aan de maatschappij:
Niet op waarde oordelen maar op wie je bent de relatie aangaan en te mogen zijn wie je bent. En daarmee hoop ik een voorbeeld voor vele te zijn. En vanuit deze visie hoop ik mijn leerlingen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

Wat vind je leidinggevende van jou:
Mijn leidinggevende vindt mij gedreven, een tikkeltje eigenwijs en soms te vooruitstrevend.

Wat doe je in je vrije tijd;
Genieten van mijn gezin.

Naast wie zou je graag in het vliegtuig zitten:
Niet ernaast maar er tussen in. Tussen mijn partner en kind.

Wat weet niemand van jou:
Dat niemand dat nog weet.

Als je morgen wordt ontslagen dan:
Ga ik natuurlijk niet bij de pakken neer zitten. Ik zal verder gaan op een andere school of wellicht op een andere manier mijn passie voor het onderwijs en haar vernieuwingen verspreiden.