De kans is groot dat je al met diverse web 2.0 tools werkt in de klas.

De kans is groot dat je al met diverse web 2.0 tools werkt in de klas. Over heel de wereld zijn er steeds meer leerkrachten die gebruik maken van alle mogelijkheden die internet biedt om het lesgeven makkelijker en effectiever te maken. Op deze website vind je een community van leerkrachten die ervaringen delen over het gebruik van diverse web 2.0 tools. Met elkaar hebben de deelnemers gewerkt aan het Classroom 2.0 book, een community-sourced boek waar iedereen aan mee kan schrijven. Het forum met meer dan 10.000 onderwerpen en een groot aantal leden helpt elkaar met het gebruik van web 2.0 in de klas.

web 2.0 / community / UK