Leerlingen werken steeds frequenter zelfstandig op de computer in de klas of thuis. Aan iedere computertaak wordt ook vaak een bepaalde tijd toegekend. Bij een aantal educatieve software programma

Leerlingen werken steeds frequenter zelfstandig op de computer in de klas of thuis. Aan iedere computertaak wordt ook vaak een bepaalde tijd toegekend. Bij een aantal educatieve software programma’s kan de leerkracht vooraf per leerling de werktijd instellen. Bij de meeste eduware is het vooraf instellen niet mogelijk en zal de leerling zélf de computerwerktijd in de gaten moeten houden. De fysieke klok in de klas is dan het enige houvast.

Visiria geeft sinds kort een digitale aftelklok uit die het mogelijk maakt de klok permanent in beeld te houden. Op deze manier kan de leerling heel gemakkelijk de nog resterende werktijd in de gaten houden. Op de nationale onderwijs tentoonstelling in januari jl. werd de klok voor het eerst gepresenteerd. Visiria geeft zowel een school- als een thuislicentie uit.

programma downloaden
We downloaden het programma vanaf www.visiria.nl en ontvangen van de uitgever een schoollicentie. We installeren het programma op de server en voeren de ontvangen licentienaam- en code in. Het programma vraagt bijna geen ruimte op de server en op de werkstations wordt niets geïnstalleerd. Binnen ‘no time’ heeft u dus het klokje op alle computers in de school actief. Bij het opstarten van het programma verschijnt direct het instellingen venster.

instellen

We kunnen eenvoudig de looptijd en grootte van de klok, wel of geen secondewijzer, de achtergrondfoto, het alarm en de titel van de klok instellen. Heel eenvoudig en overzichtelijk vormgegeven. Als we in het scherm op OK klikken komt direct de klok in beeld en gaat aftellen. We kunnen de klok op iedere positie van het scherm plaatsen. De tijd is stil te zetten door met de rechtermuisknop op de klok te klikken.

pop-up-menu
Een pop-up-menu verschijnt waar we kunnen kiezen voor opnieuw instellen, doorgaan [de klok loopt door op de tijd waar hij is gebleven] en afsluiten. We kunnen meerdere klokjes in het scherm activeren met verschillende titels en instellingen. Zo kan voor iedere leerling een eigen klokje op maat gecreëerd worden. Als de tijd verstreken is gaat de klok knipperen, al of niet met een geluid, afhankelijk van de instelling.

conclusie

De computer aftelklok is voor leerlingen een handig hulpmiddel om zélfstandig de computerwerktijd in de gaten te houden. De werking en het instellen van de digitale klok is zeer eenvoudig en goed door leerlingen vanaf groep 4 zélf te gebruiken. Ook voor kinderen die nog niet kunnen klokkijken is het programmaatje bruikbaar, omdat de klok zichtbaar naar nul aftelt. Het is mogelijk om een aantal klokken van verschillende leerlingen naast elkaar op het beeldscherm te plaatsen. Op deze manier is het programma ook toepasbaar voor andere taken in de klas: laat de computer aanstaan als time- manager in de groep!

Voor leerlingen die veel structuur nodig hebben is de visualisering van de nog beschikbare tijd een goede steun. Daarom zal de aftelklok ook in het speciaal onderwijs goed gebruikt kunnen worden. Uit tien verschillende achtergronden kan gekozen worden. Het zou mooi zijn als ook een eigen achtergrond foto van de leerling gebruikt kan worden. Wellicht een idee voor de volgende versie? De computer aftelklok is absoluut een aanrader voor op school, maar zeker ook voor thuis om de privé- computertijd die leerlingen achter hun pc doorbrengen iets beter in de hand te houden. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

internet

www.visiria.nl

uitgever
visiria [www.visiria.nl]
     

prijs

thuisversie – aanbieding € 7,99 [normale prijs € 14,50]
schoolversie € 39,-

systeemeisen
Pentium processor 100 MHz of hoger
8 Mb intern geheugen
25 Mb vrije schijfruimte
Windows 98/ ME/ NT/ 2000/ XP
SVGA beeldschermresolutie 800 x 600

bron: Vives april 2007