De taak van het CvE [College voor Examens] is om namens de overheid de kwaliteit van ondermeer examens in het reguliere VO en de staatsexamens voor VO te waarborgen en te zorgen voor een vlekkeloze afname. Deze taak is belangrijk vanwege het ‘civiel effect’ dat aan afgegeven diploma’s is verbonden: honderdduizenden Nederlanders komen jaarlijks in contact met het werk van het CvE.

De taak van het CvE [College voor Examens] is om namens de overheid de kwaliteit van ondermeer examens in het reguliere VO en de staatsexamens voor VO te waarborgen en te zorgen voor een vlekkeloze afname. Deze taak is belangrijk vanwege het ‘civiel effect’ dat aan afgegeven diploma’s is verbonden: honderdduizenden Nederlanders komen jaarlijks in contact met het werk van het CvE. Tegenwoordig hoeft een examen niet per-s