D4A Toetsie is geschikt voor kinderen van 5 tot 9 jaar die motorisch gezien het

D4A Toetsie is geschikt voor kinderen van 5 tot 9 jaar die motorisch gezien het ‘tienvingersysteem’ nog niet aan kunnen en waarvoor het ‘tweevingersysteem’ al moeilijk genoeg is. De oefeningen kennen een oplopende moeilijkheidsgraad in negen niveaus: van losse letters tot zinnen met hoofdletters en leestekens en tenslotte verhaaltjes. D4A Toetsie is in samenwerking met Software In Zicht ontwikkeld. D4A staat voor Design for All: deze software is voor iedereen bruikbaar, ook voor leerlingen met beperkingen.

Binnen het onderdeel ‘instellingen’ kan de de leerkracht de lay-out wijzigen, opdrachten toewijzen en woorden of zinnen toevoegen. Alle oefeningen worden uitgesproken indien ook de OWG spraakmodule is ingeïnstalleerd. Toetsie traint het snel kunnen vinden en typen van de juiste letters en lettertekens.

ervaring
Ik installeer het programma zonder problemen. In de OWG Central Unit maak ik groepen en leerlingen aan. Deze zijn direct zichtbaar in het programma. De werking van het onderdeel ‘D4 Toetsie instellingen’ is erg eenvoudig. Achtergrond en tekstkleur zijn aan te passen, opdrachten kunnen vooraf aan leerlingen toegewezen en eigen woordlijsten kunnen aangemaakt worden. Jammer dat bij deze laatste optie geen importeerfunctie is opgenomen. Iedere woordenlijst moet apart getypt worden. Of wil Toetsie hiermee de typevaardigheid van de leerkracht testen? In het oefendeel voor de leerling moet het gepresenteerde en voorgelezen karakter of woord telkens nagetypt worden. Het valt me op dat bij de eerste oefening van losse letters al direct ook hoofdletters aangeboden worden. De leerling moet zelf de typehulp opvragen; het toetsenbord verschijnt dan op het scherm en met kleur wordt aangegeven welke toets ingedrukt moet worden. De werking en vormgeving van dit oefenonderdeel vallen me erg tegen. Na afloop van iedere oefensessie verschijnt een wat sullige beloningsplaat en ook de leerlingscores achteraf worden nergens in het programma vastgelegd.

conclusie

D4A Toetsie is een programma om extra te oefenen met typen. Binnen het programma wordt typevaardigheid niet aangeleerd. In Toetsie kunnen eigen woord- en zinspakketten toegevoegd worden, al is dit wel een arbeidsintensief werkje. Alle woorden en zinnen worden uitgeproken door de OWG spraaksoftware, dit zijn we inmiddels gewend van alle andere OWG- software. De lay-out van het programma kan wat betreft kleurstelling, lettertype en lettergrootte heel specifiek ingesteld worden. Dit maakt het programma geschikt voor slechtziende leerlingen. Toch zetten we vraagtekens bij de bruikbaarheid van dit programma voor andere leerlingen in een school. Zijn voor het extra oefenen van typevaardigheid niet ándere softwarepakketten waarbinnen getypt moet worden even geschikt ? Wij konden de meerwaarde van Toetsie op dit punt niet ontdekken.

internet

www.owg.nl

uitgever
OWG
    

prijs

Schoollicentie € 82,- [deelnemer OWG] of € 123,- [niet deelnemer]

systeemeisen
pentium 3 processor 500 MHz of hoger
128 Mb intern geheugen
windows 2000/ XP/Vista
sVGA beeldschermresolutie 800 x 600
geluidskaart
boxen of koptelefoon
spraakmodule OWG reeds geïnstalleerd

bron: Vives december 2007