De trend om psychologische, sociologische, pedagogische en andere

De trend om psychologische, sociologische, pedagogische en andere ‘logische’ labels te plakken op kinderen is al ruime tijd gaande. Dyslexie, dyscalculie, ADHD, HSP – om er een paar te noemen – lijken daarbij tegelijktijdig zowel populairder als meer en meer onbemind te worden. Het zijn labels die, vaak bezien vanuit zwakte, door de omgeving worden geplakt als onderdeel van de onderliggende tendens om de samenleving meer te controleren en te ordenen. Kinderen worden dan ook steeds meer gezien als maakbare wezens, die al dan niet in te passen zijn in een goed functionerende maatschappij. Jeugd- en gezinscoach Liesbeth Hop, en oprichter van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, stelt daarbij dat de centrale vraag omgebogen zou moeten worden van ‘wat mankeert een kind?’, naar ‘wat heeft een kind nodig?’. In een heldere uiteenzetting zet ze de kaders bij dit vraagstuk. Gestaafd met wetenschappelijk onderzoek en haar eigen jarenlange ervaring als deskundige. Met als doel de diversiteit, en daarmee individueel geluk en talent, als bijdragend wasdom te laten komen. Wij zijn voor!

  • Titel: Gun Kinderen hun eigen LABEL
  • Auteur: Liesbeth Hop
  • Uitgever: Kosmos
  • Prijs: 21,99