Dit boek gaat enerzijds over het zorgvuldig kiezen van woorden: zeg wat u werkelijk bedoelt. Anderzijds gaat het – voorbij de woorden – over de intentie en het effect van [algemene] communicatie.

titel: Verbale Intelligentie
auteur: Jeffrey Wijnberg
uitgever: Scriptum
prijs: € 18,95
isbn: 978905594 1151

Dit boek gaat enerzijds over het zorgvuldig kiezen van woorden: zeg wat u werkelijk bedoelt. Anderzijds gaat het – voorbij de woorden – over de intentie en het effect van [algemene] communicatie. Een van de eerste adviezen van Wijnberg is: wees werkelijk geïnteresseerd in uw gesprekspartner. Die interesse is met woorden wel te veinzen, maar of communicatietechnieken [twinkeling in je ogen – pardon?!?] wezenlijke invloed heeft op de bron van interesse…, wij hebben geen overtuigend antwoord daarop in dit boekje kunnen vinden. Het is wel enigszins vermakelijk om te lezen hoe de manipulaties van Wijnberg zijn uitgewerkt in oppervlakkige dialoogjes, die voor veel mensen een relateerbare inspiratie zullen zijn.