Iedere maand recenseren leerkrachten voor VIVES eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor Donorwise, dat tot doel heeft vo-leeringen voor te bereiden op het maken van een weloverwogen keuze over orgaan- en weefseldonatie.

uitgever
DonorWise is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS] door de Nederlandse Transplantatie Stichting, afdeling Donorvoorlichting en Podium Bureau voor Educatieve Communicatie bv.

prijs
Gratis

doelgroep
Donorwise is geschikt voor zowel de onderbouw als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Er zijn vier ingangen in de module: onderbouw vmbo, onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo en bovenbouw havo/vwo.

systeemeisen
Een internetverbinding is noodzakelijk als ook een flashplayer.

 

Doelstelling
DonorWise heeft als doel leerlingen voor te bereiden op het maken van een weloverwogen keuze over orgaan- en weefseldonatie. Dit gebeurt in het lessenpakket via een afwisseling van kennisopbouw en meningsvorming.
Het onderwerp orgaan- en weefseldonatie is vakoverstijgend. Er zijn inhoudelijke aanknopingspunten met de leerdomeinen Mens en Maatschappij en Mens en Natuur. Enkele werkvormen, zoals het schrijven van een betoog en discussiëren, sluiten goed aan bij de kerndoelen van Nederlands. Het materiaal is ook geschikt als case in het kader van burgerschapsvorming. 

Hoe werkt het?
Voor de onderbouw biedt het lessenpakket vijf modules. Voor de bovenbouw zijn er drie modules beschikbaar. De leerling hoeft alleen maar naar de website te gaan en te kiezen voor zijn of haar niveau.
We kijken allereerst naar het materiaal voor de onderbouw [verschil vmbo of havo/vwo is niet zo groot, die nemen we samen in deze recensie]. De vijf modules kennen qua onderwerp een logische opbouw. Leerlingen krijgen in de eerste module kennis en inzicht in de werking van het menselijk lichaam en dan met name voor wat betreft organen en weefsels. In de tweede module wordt ingezoomd op de vraag wat donordonatie is, de derde module gaat over donorregistratie, in de vierde module staat de leerling stil bij de vraag hoe je een keuze maakt om wel of niet donor te worden en in de vijfde module gaat de leerling zijn eigen mening bepalen ten aanzien donorregistratie.

Elke module begint met een animatiefilmpje als intro op het onderwerp. Vervolgens is de module opgedeeld in een aantal subonderwerpen. Deze onderwerpen worden behandeld door middel van informatiefilmpjes, animaties, computeropdrachten [multiple choice] en werkbladen [pdf’s].
Via het navigatiemenu bovenaan de pagina kom je gemakkelijk terecht bij een overzicht van alle filmpjes, werkbladen en computeropdrachten die in de vijf modules aangeboden zijn.
Bij de computeropdrachten krijgt de leerling direct feedback ten aanzien van het aantal correcte antwoorden. Wanneer een leerling slecht scoort, krijgt hij of zij de tip om nogmaals de informatie te lezen of het instructiefilmpje te bekijken [of verwijzing naar een website voor meer informatie]. De navigatie naar de verschillende subonderwerpen binnen een module is even zoeken.

Kijken we ten slotte naar het materiaal voor de bovenbouw. Deze modules bouwen voort de op eerste vijf modules qua nummering. Module 6 laat de leerling nadenken over de vraag waarom het belangrijk is om vast te leggen wat je wilt. In module 7 wordt de persoonlijke visie van de leerling naar boven gehaald, nadat de leerling eerst checkt of hij of zij wel beschikt over voldoende feitenkennis. Module 8 biedt de leerling handvatten voor het maken van een profielwerkstuk rondom orgaandonatie.

Voor de docenten is er een uitgebreide handleiding in pdf-formaat beschikbaar [via de website] voor zowel de onder- als de bovenbouw. Per module worden de leerdoelen beschreven en krijgt de docent een handreiking ten aanzien van de manier waarop hij of zij de module kan inzetten in de les, aangevuld met extra lessuggesties.

Conclusie
Donorwise biedt een visueel aantrekkelijke omgeving om leerlingen kennis bij te brengen rondom orgaandonatie en donorregistratie, en daarbij een eigen mening te vormen ten aanzien van de vraag ‘zou je zelf wel of niet donor worden’. De opbouw van de modules is helder. Het navigeren tussen de subonderwerpen binnen een module kan eenvoudiger. De docentenhandleiding is zeer compleet en overzichtelijk, en biedt docenten meer dan genoeg informatie om de online lessenreeks op een zinvolle en leuke manier in de les in te zetten.Kijkend naar de doelstelling van het lesmateriaal, dan kan de inzet van donorwise.nl zeker bijdragen aan het bereiken van dit doel.
Ook het vakoverstijgende karakter van de lessenreeks is interessant, dit maakt een brede inzet mogelijk bij verschillende vakken. Denk bijvoorbeeld aan het vak Nederlands waarbij argumentatievaardigheden worden aangeleerd. De inhoud van Donorwise biedt hiervoor mooie aangrijpingspunten. Al met al een ruime voldoende en fijn dat dergelijk materiaal gratis beschikbaar is voor het onderwijs.

donorwise.nl