Er is al heel veel over gezegd. De rekentoetsen waar onze leerlingen aan moeten voldoen om verder te kunnen gaan met hun onderwijs roepen veel vraagtekens op. Is het een juiste ontwikkeling? Of slaan we door met de nadruk op het reken- en taalonderwijs? Krijgen de leerlingen die deze kwaliteiten iets minder hebben nog wel de juiste kansen? Die discussie ga ik niet nu voeren.

Er is al heel veel over gezegd. De rekentoetsen waar onze leerlingen aan moeten voldoen om verder te kunnen gaan met hun onderwijs roepen veel vraagtekens op. Is het een juiste ontwikkeling? Of slaan we door met de nadruk op het reken- en taalonderwijs? Krijgen de leerlingen die deze kwaliteiten iets minder hebben nog wel de juiste kansen? Die discussie ga ik niet nu voeren. Het is nu eenmaal zo en dus moeten we zo goed mogelijk de leerlingen voorbereiden, kansen geven deze toetsen zo goed mogelijk te maken.
Software ontwikkelaars zien her natuurlijk, terecht, mogelijkheden om materiaal te ontwikkelen die de leerilngen het beste kunnen voorbereiden. Muiswerk is daar