e-portfolio

e-portfolio vier is het digitale ontwikkelportfolio van school naar werk voor leerlingen uit het cluster 4 onderwijs