Met de tool Edmodo cre

Met de tool Edmodo creëert u als docent een afgeschermde reclamevrije omgeving waarbinnen u groepen kunt aanmaken. Zo kunt u met leerlingen communiceren, opdrachten klaarzetten, quizzen of polls aanmaken en samenwerking faciliteren. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Hoe werkt het?
Om te kunnen werken met Edmodo gaat u naar edmodo.com en maakt u een docentaccount aan [button ‘I’m a teacher’]. Leerlingen maken een speciaal leerlingaccount aan [button ‘I’m a student’].
Als docent krijgt u andere rechten dan leerlingen. De volgende stap is het aanmaken van groepen via het linkermenu [‘create Group’]. Per groep [of klas] die u aanmaakt, krijgt u een code toebedeeld. Deze code kunt u aan de leerlingen geven. Zij klikken nadat ze zijn ingelogd op ‘join group’, vullen de code in en hebben vervolgens toegang tot de groep.
Het is aan te raden om leerlingen te verplichten om hun instellingen zo in te stellen dat ze wijzigingen in hun groep in Edmodo via email binnenkrijgen. 

In de bovenbalk staan vier functionaliteiten:

  • Allereerst de homebutton. Als u hier op klikt, komt u op de homepagina en ziet u de tijdlijn met post en activiteiten die onlangs zijn geplaatst.
  • De kalenderbutton brengt u naar een planner waar alle gebeurtenissen en taken zichtbaar zijn die ingepland staan. U kunt van hieruit taken of gebeurtenissen toevoegen.
  • Via de voortgangsbutton komt u op een pagina waarop te zien is welke opdrachten zijn ingeleverd en hoe deze zijn beoordeeld.
  • De laatste button verwijst naar een bibliotheek, hierin zijn alle documenten die door de docent geplaatst zijn terug te vinden. 

Wat kun je ermee?
Via Edmodo kunt u als docent ‘posts’ oftewel berichten sturen naar groepen, één groep, een subgroep of een individuele leerling. De posts kunnen worden ingezet om mededelingen te doen, maar ook om opdrachten aan te maken, waarschuwingen te geven, quizzen op te zetten en polls aan te maken. We lichten de mogelijkheden kort toe.

Opdrachten
Via Edmodo kunt u opdrachten aanmaken via de button ‘assignment’. Bij het plaatsen van opdrachten wordt het bericht voorzien van een upload-button en een uiterlijke inleverdatum. Het systeem legt vervolgens automatisch vast wie de opdracht tijdig heeft ingeleverd en wie niet. De beoordelingen van deze opdrachten kunt u vervolgens opslaan in het puntenboek.

Waarschuwing
Mocht een leerling zich niet gedragen of achterlopen in zijn of haar planning, dan is het mogelijk om een waarschuwing te versturen via Edmodo. Klik hiervoor op de button ‘Alert’, type de waarschuwing in en kies uit naar wie de waarschuwing gestuurd moet worden [leerling of groep]. Waarschuwingen kunnen direct verstuurd worden of ingepland voor een bepaald tijdstip of dag.

Polls
Een andere mogelijkheid is het inzetten van polls. Hiermee kunt u kennis van leerlingen bevragen maar natuurlijk ook de mening van leerlingen rondom een bepaald onderwerp. Klik op ‘polls’, typ een vraag en de antwoordmogelijkheden in en geef aan wanneer de poll zichtbaar moet worden.

 Quiz
Een uitgebreide mogelijkheid voor toetsen biedt de quiztool die in Edmodo wordt aangeboden. Er zijn vijf quizsoorten: multiple choice, true false, short answer, fill in the blank en matching.
Alle resultaten worden automatisch verzameld en geanalyseerd. De docent heeft daar inzicht in, maar ook elke individuele leerling via zijn voortgangspagina. Een quiz aanmaken werkt net als bij de andere functionaliteiten: maak de quiz, geef aan voor welke groep hij is en wanneer hij zichtbaar moet worden. 

Belonen
Interessant is dat u leerlingen ook kunt belonen. Dit werkt via het toekennen van badges via de voortgangsbutton [klik op het pijltje naast de voortgangsbutton]. Als u als docent bijvoorbeeld vindt dat een leerling een heel goede vraag stelt, dan kunt u hem of haar een ‘good question badge’ geven. Deze badges worden zichtbaar op de profielpagina van een leerling. Uit onderzoek blijkt dat het ‘verzamelen’ van deze badges competitief – en dus motiverend – werkt. Dit past bij de ontwikkelingen die gaande zijn rondom gamification in het onderwijs. Een leuke mogelijkheid is het zelf maken van badges. Deze kunt u vervolgens delen met collega’s.
 

Om de omgeving overzichtelijk te houden kunt u mappen aanmaken. Zo kunt u lesmateriaal handig rangschikken. Ook leerlingen hebben de mogelijkheid om mappen aan te maken om hierin eigen materiaal te verzamelen. Samenwerken tussen leerlingen wordt mogelijk gemaakt doordat documenten die in Google Drive zijn aangemaakt, eenvoudig via Edmodo te benaderen en te delen zijn. 

Extra mogelijkheden
Edmodo is goed te gebruiken op tablets en mobiele telefoons. De Edmodo app is zowel beschikbaar in de App Store voor iOS-toestellen als bij de Google Play Store voor Androidtoestellen. 

Om ouders bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken, biedt Edmodo de mogelijkheid om hen toegang te geven tot de gegevens van hun kind. Dit werkt via een aparte toegangscode. De ouder ziet alleen de berichten gericht aan de klas of het kind en kan zelf instellen of zij via email updates wil ontvangen over berichten, waarschuwingen en opdrachten. 

Naast een afgesloten leeromgeving, is Edmodo ook nog eens een online community.  Via Edmodo kunt u [of leerlingen] contact leggen met andere groepen met gedeelde interesses. Edmodo is in Nederland duidelijk in opkomst. Om van elkaar te kunnen leren voor wat betreft de inzet van Edmodo in het onderwijs, heeft een deel van de gebruikers zich verenigd in de Edmodo groep onderwijsNL. Iedereen kan zich voor deze groep aanmelden via de code 526fed en vervolgens informatie en ervaringen uitwisselen.   

Zoals Edmodo er nu uitziet en functioneert, lijkt het op een kruising van een Elektronische Leeromgeving met Facebook, verrijkt met game-achtige elementen. 

edmodo.com