Hogeschool Windesheim startte dit studiejaar een nieuwe, brede lerarenopleiding in Almere. Studenten aan dit zogenoemde Teachers College krijgen een gevarieerd scala aan vakken en zij lopen stage op basisscholen

Hogeschool Windesheim startte dit studiejaar een nieuwe, brede lerarenopleiding in Almere. Studenten aan dit zogenoemde Teachers College krijgen een gevarieerd scala aan vakken en zij lopen stage op basisscholen én middelbare scholen. Zo worden zij opgeleid tot leraren die kunnen gaan bijdragen aan onderwijsvernieuwing. Kaj Bertens [18 jaar] en Sharmaine Benkaddour – de Graaf [24 jaar] horen bij de eerste lichting van 15 studenten.

 

Waarom hebben jullie voor het Teachers College gekozen?

Sharmaine: “Ik deed hiervoor een ‘traditionele’ opleiding tot vo-docent Spaans. De grammatica was te pittig voor me, dus moest ik overschakelen op iets anders. Op die opleiding werden we echt klaargestoomd tot vakdocent, dat beviel me niet zo: ‘Een docent Spaans geeft grammaticalessen, hangt een Spaanse vlag in het lokaal, draait flamencomuziek en eet olijven met leerlingen.’ Op het Teachers College wordt veel aandacht besteed aan de eigen ontwikkeling van studenten: ‘Wie ben je als persoon? Hoe kun je die persoonlijkheid op een goede manier meenemen naar de klas?’ Dat spreekt me erg aan. En omdat je hier stage loopt op een basisschool en een middelbare school, kun je goed onderzoeken welk onderwijs het beste bij je past.”

Kaj: “Ik kom rechtstreeks van de havo. Voor mij is al jaren duidelijk dat ik wiskundeleraar wil worden. Dus ik hoef niet te ontdekken welk vak bij mij past. Toch trok het brede perspectief van het Teachers College me aan. Op het programma staat naast pedagogiek, didactiek, rekenen, Nederlands en Engels ook kunst, cultureel erfgoed, wetenschap, actualiteit, meningsvorming en digitale didactiek. De oriëntatie op zowel primair als voortgezet onderwijs gaf voor mij de doorslag. Als ik later wiskunde geef aan een brugklas, weet ik ook hoe de leerlingen op de basisschool les gehad hebben, wat wel en wat niet in hun rekenmethode voorkwam. Ik kan hen daardoor helpen de koppeling te leggen tussen wat ze in groep 8 leerden en de stof van klas 1.”

 

Wat zijn de belangrijkste dingen die je tot nu toe geleerd hebt?

Sharmaine: “Ik heb vooral veel gehad aan de aandacht voor onze eigen persoonsvorming in het vak ‘personal skills and identity’. Dat je voor de klas niet een rol hoeft te spelen van alleswetende juf, maar jezelf kunt zijn. Dat heb ik al in praktijk gebracht op mijn stageschool, een superleuke basisschool voor hoogbegaafde kinderen. Het niveau van denken en werken van de leerlingen is soms net wat hoger dan ik zelf gewend ben. Laatst wees een meisje me op een fout in het boek over telwoorden en rangtelwoorden. Ik wist haar geen antwoord te geven. In plaats van dat te zien als ‘op mijn bek gaan’, probeerde ik er een leermoment uit te halen. Ik vroeg het na bij de groepsleerkracht, het meisje had gelijk. Dus ik heb haar gecomplimenteerd ‘Goed dat je dat gezien hebt!’ en blij geconstateerd dat ik wat nieuws geleerd had van haar.

En in mijn drukke vmbo-3 stageklas vroeg ik op het eind van mijn eerste les ‘Hoe vinden jullie dat ik het gedaan heb? Hebben jullie nog tips hoe ik het de volgende keer beter kan aanpakken?’ Ik kreeg daar heel bruikbare, opbouwende feedback op terug. Ze bleken mij juist meer te waarderen doordat ik mijn kwetsbaarheid durfde te laten zien.”

Kaj: “Ik loop stage op mijn eigen middelbare school. Dat is vertrouwd, maar ook een beetje raar. Ik loop er nu in een heel andere rol rond dan een paar maanden geleden. Op die school worden leraren aangesproken met hun achternaam, dus voor leerlingen ben ik nu ‘meneer Bertens’, terwijl sommigen ouder zijn dan ik. Daarom is het goed dat ik vooral met onderbouw-lessen meeloop.

Ik zit ook in de les bij de inspirerende leraar die destijds mijn liefde voor wiskunde heeft aangewakkerd. Ik leer veel van de manier waarop hij een ontspannen sfeer creëert, grapjes maakt, een band opbouwt met de klas.

Het vak pedagogiek-didaktiek van deze opleiding helpt me om leuker en levendiger les te geven, aanhakend op de belevingswereld van de leerlingen. Ik heb bijvoorbeeld een Kerstontbijt-les gegeven in klas 1, waarbij de leerlingen moesten uitrekenen hoeveel servetjes ze nodig hadden om de tafel mooi te kunnen dekken – bij gebrek aan tafelkleed. Dat was een geslaagde les. Orde houden vind ik nog wel lastig, ik moet echt nog werken aan mijn vaardigheden op het gebied van klassenmanagement.”

 

Teachers College profileert zich als een innovatieve opleiding. Waarin merk je dat, naast de dubbele oriëntatie op po en vo?

Kaj en Sharmaine vullen enthousiast elkaars zinnen aan: “We gebruiken veel verschillende werkvormen, niet zomaar colleges. Alles is gericht op het pakkend en levendig brengen van de inhoud. We krijgen ‘lectures’ van gastsprekers en gaan veel op pad. Zo zijn we een week in Manchester geweest voor een onderdompeling in Engels. We volgden lezingen op de universiteit over het Engelse schoolsysteem en de lerarenopleiding daar. We gingen op excursie naar een school met vernieuwende ideeën in een achterstandswijk. En we waren te gast bij Talenbureau EF. Daar kregen we een lecture over gekke Japanse uitvindingen, zoals parapluutjes voor op je schoenen. Onze opdracht was om er een uit te kiezen en die dan aan elkaar aan te prijzen, proberen te verkopen.”

Sharmaine: “Dit was veel levendiger dan de rollenspellen die ik bij Spaans moest doen. Dit deed meer een beroep op onze eigen invulling en creativiteit. Daardoor leerden we veel meer, sneller, diepgaander en leuker.”

 

Is deze opleiding geschikt voor iedereen?

Kaj: “Het is behoorlijk pittig: drie dagen per week les en elke week een dag stage op een basisschool en een dag op een middelbare school. Daarnaast wordt er veel eigen inzet en betrokkenheid verwacht. Zo moeten studenten bij het vak cultureel erfgoed zelf lessen ontwerpen en geven aan elkaar. Tijdens de vele discussies, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse krantenlunch, ‘moet’ iedereen z’n eigen mening formuleren, naar voren brengen en eventueel bijstellen.”

Sharmaine: “Je moet als student die zelfwerkzaamheid wel aankunnen. Voor de stage werden we als het ware in het diepe gegooid: ‘Ga er maar heen, bespreek zelf maar wat je gaat doen’. Daar leer je veel van, maar je moet er wel tegen kunnen.

Verder maken we kennis met heel veel verschillende onderwerpen. Wie de diepte op wil zoeken, moet dat zelf doen. Dan zegt de spreker na een lecture: ‘Als je hier meer van wil weten, kun je me mailen’. Je moet nieuwsgierig zijn, open staan voor nieuwe dingen en willen meedenken over de precieze invulling van de opleiding.

Ik vind het wel opvallend dat we zoveel jongens in de groep hebben: tien van de vijftien, terwijl ‘gewone’ pabo’s maar weinig jongens trekken. Of die zelfwerkzaamheid en brede oriëntatie vooral aantrekkelijk is voor jongens? Dat durf ik niet met stelligheid te zeggen; het kan toeval zijn, wij zijn nog maar de eerste lichting studenten hè?”

 

Hebben jullie nog tips en wensen voor het Teachers College?

Sharmaine: “Ik hoop dat ze het innovatieve kunnen vasthouden, dat we de vrijheid blijven krijgen om eigen keuzes te maken. Dat is altijd het risico als een opleiding langer bestaat, dat er dan toch vaste patronen insluipen.”

Kaj: “Wij zitten nu in de breed oriënterende freshman-fase van anderhalf jaar. Daarna volgt specialisatie in de craftsman-fase, dan ga je je vakkennis vergroten, in mijn geval van wiskunde. Ik zou graag nu al meer weten over die vervolgfase.

Mijn grootste ergernis gaat over de digitale leeromgeving: alle informatiebronnen zouden digitaal beschikbaar moeten zijn; en ons eigen werk zou moeten worden opgeslagen in een digitaal portfolio. Het duurde weken voor de info overzichtelijk te raadplegen was en het uploaden gaat nog niet heel soepel. Ik zou willen adviseren om dat bij de volgende lichting studenten meteen vanaf het begin vlekkeloos draaiend te hebben.”

Sharmaine en Kaj in koor: “Voor de rest hebben we het enorm naar onze zin.”

windesheimflevoland.nl/studeren/opleidingen/teachers-college