Van gewillige geesten en zwak vlees

Als je kijkt naar je collega’s klassieke talen enerzijds en de collega’s lichamelijke opvoeding anderzijds, wat valt dan op? Voldoet wat je ziet aan het clich

Titel: Filosoferen over beweging en sport 

Auteur: Damon Young

Uitgever: Ten Have

Prijs: 16,99

'Van gewillige geesten en zwak vlees'

Als je kijkt naar je collega's klassieke talen enerzijds en de collega's lichamelijke opvoeding anderzijds, wat valt dan op? Voldoet wat je ziet aan het clichébeeld van de gezond-ogende, maar wat dommige atletische doener tegenover de slimme, maar wat pipse denker? Het zou een bevestiging van het dualistische denken zijn, waarin lichaam en geest als twee ontkoppelde en elkaar beconcurrerende eenheden worden beschouwd. Young gaat met dit gegeven aan de slag, en filosofeert hoe beweging [sport op elk niveau] waarde geeft aan zowel het lichaam als de geest. Een aardige uiteenzetting waarin het werk van grote denkers veelvuldig wordt aangehaald is het gevolg.