Macht en gezag. U voelt instinctmatig in deze termen al een duidelijk verschil in lading en intensiteit. Waar we vroeger misschien en masse nog goed reageerden op macht, hebben we tegenwoordig meer respect voor gezag.

titel: Gezag
auteurs: Mark van Vugt & Max Wildschut
uitgever: A.W. Bruna
prijs: € 19,95

Macht en gezag. U voelt instinctmatig in deze termen al een duidelijk verschil in lading en intensiteit. Waar we vroeger misschien en masse nog goed reageerden op macht, hebben we tegenwoordig meer respect voor gezag. We gedijen dan ook het beste bij inspirerende leiders die richting geven met de zachte hand, niet bij managers die hardhandig en plichtmatig macht over ons proberen uit te oefenen. Daarover is iedereen het wel eens. Toch, zo stellen de auteurs van dit boek, zijn onze hersenen niet geëvolueerd voor de realiteit van moderne organisaties. Bij menig collega in een leidinggevende functie [en eigenlijk is elke docent dat], raakt het instinct van slag, er is een mismatch. In dit boek wordt uitgelegd hoe het machtsinstinct werkt, waardoor het van slag raakt en hoe hier beter op in te spelen. Alles voor de evolutie van uw macht naar uw gezag.