Sovera Onderwijs Software is gestart in 2004 en richt zich op het ontwikkelen van software voor het onderwijs. De maker van het programma is al vele jaren werkzaam in het voortgezet onderwijs in de vakken natuur- en scheikunde. In de loop der jaren zijn diverse software programma’s door hem geschreven en gebruikt. Deze programma’s hadden steeds tot doel om de dagelijkse bezigheden binnen de school te automatiseren, zoals het verwerken van de cijfers, het genereren van lijsten ten behoeve van de bibliotheek en de leerlingbegeleiding.

Sovera Onderwijs Software is gestart in 2004 en richt zich op het ontwikkelen van software voor het onderwijs. De maker van het programma is al vele jaren werkzaam in het voortgezet onderwijs in de vakken natuur- en scheikunde. In de loop der jaren zijn diverse software programma’s door hem geschreven en gebruikt. Deze programma’s hadden steeds tot doel om de dagelijkse bezigheden binnen de school te automatiseren, zoals het verwerken van de cijfers, het genereren van lijsten ten behoeve van de bibliotheek en de leerlingbegeleiding.

Vanaf 2000 is er gewerkt aan het programma ‘Toetsbank’ om snel toetsen te maken voor de vakken natuur- en scheikunde. Bij het maken van de vraagstukken voor deze toetsenbank werd sterk de behoefte gevoeld om snel tekeningen te kunnen genereren, die ook nog eens als vectortekeningen goed te schalen waren. Vanuit deze behoefte zijn de programma’s Grafieken en Scoop & Lens ontstaan. Programma’s die met een specifiek doel zijn geschreven. Ik wil ze allebei in het kort behandelen.

grafieken

Het programma Grafieken is gemaakt voor docenten in het VO voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en economie. Grafieken biedt de mogelijkheid om een vector plaatje te maken dat in een Word-document kan worden gezet. Het plaatje is te schalen en het behoudt zijn scherpte bij het printen van het document. 

 

installatie
Het installeren van Grafieken gaat heel eenvoudig door een zip bestand uit te pakken naar een map. In deze map worden bij de eerste keer opstarten vier submappen aangemaakt, waarin later de tekeningen en plaatjes worden opgeslagen, zodat er overzichtelijke bibliotheken ontstaan.

Het tekenen van het plaatje werkt in Grafieken op een unieke manier, niet zoals dit gebruikelijk is in de gangbare vector tekenprogramma’s zoals CorelDraw of SmartDraw. In Grafieken teken je door een aantal parameters in te stellen. Elke parameter verandering toont direct de aangepaste tekening. Allerlei onderdelen van de tekening kunnen snel aan- en uitgezet worden. Daarmee wordt een enorme tijdwinst geboekt bij het aanmaken van tekeningen voor vraagstukken of werkbladen voor de leerlingen.

Er kunnen plaatjes gemaakt worden van 4 soorten grafieken: een set van rechte lijnstukken, een willekeurige kromme lijn [de zogenaamde Bezierkromme], een sinusvormige lijn en een halve parabool lijn. Een grafiek kan een raster of grafiekpapier als achtergrond hebben. Er kunnen schalen en bijschriften voor de verschillende vakgebieden bij de assen gezet worden. De gebruiker kan zelf de lijst met bijschriften aanpassen en uitbreiden voor het betreffende vak.

De plaatjes kunnen in een bibliotheek opgeslagen worden, zodat een eerder gemaakt plaatje snel in te laden is. Daarna kunnen er aanpassingen aan gedaan worden en onder een andere naam weer worden opgeslagen. Gebruikers van Grafieken kunnen als docenten onderling plaatjes voor hun vakgebied uitwisselen, zodat een collega docent gebruik kan maken van de creativiteit van de ander.
Wat ook makkelijk is in de praktijk: wanneer het programma in de klas wordt gebruikt kan de docent het plaatje vergroot weergeven op de beamer, zodat de leerlingen uitleg en instructie kunnen krijgen over een bepaalde vraag.

helptechnieken
In Grafieken zijn twee mogelijkheden ingebouwd om snel vertrouwd te raken met de werking. Er zijn zes zeer uitgebreide helpschermen waarin per onderdeel uitleg gegeven wordt en er worden zeven film fragmenten meegeleverd waarin de auteur het werken met Grafieken laat zien. Via e-mail kunnen gebruikers van Grafieken ook om hulp vragen bij de auteur.

uitwisselen plaatjes
Wanneer er voldoende geregistreerde gebruikers van Grafieken komen en deze gebruikers gemaakte tekeningen willen delen en uitwisselen, zal Sovera daar op hun website een download onderdeel voor maken. Zo kunnen gebruikers dan in de toekomst gebruik maken van elkaars creaties, kan er veel tijd en moeite worden bespaard en gaat de kwaliteit van de tekeningen en plaatjes omhoog.
Een aantal ideeën over tekenen met Grafieken kunnen worden gedownload via de website en wel bij de menu optie ‘Downloads’. Gebruikers worden altijd uitgenodigd om suggesties aan te dragen bij Sovera, zodat er mogelijk nieuwe opties aan Grafieken kunnen worden toegevoegd.

Scoop & Lens

Het programma Scoop & Lens is gemaakt voor docenten in het VO voor het van Natuurkunde. Scoop & Lens biedt, net als Grafieken, de mogelijkheid om een vector plaatje te maken dat in een Word-document kan worden gezet. Ook hier is het plaatje is te schalen en het behoudt zijn scherpte bij het printen van het document. Het programma bestaat uit de onderdelen Oscilloscoop en Lens.

de oscilloscoop
Er kunnen plaatjes gemaakt worden van het scoopbeeld en de knoppen waarmee het scoopbeeld wordt ingesteld. Er kunnen 2 golfpatronen tegelijk op het scoopbeeld gezet worden, zoals bij een 2-kanaals oscilloscoop. Elk kanaal kan worden ingesteld op een sinusgolf, een zaagtand of een blokgolf. De knoppen kunnen ingesteld worden op gebruikelijke waarden van milliseconden en microseconden.
Er zijn heel veel variaties mogelijk om plaatjes te maken voor de meest uiteenlopende vraagstukken.

de lens
Er kunnen plaatjes gemaakt worden van de positieve lens met zijn hoofdas en brandpunten, waar een [lichtgevende] pijl als voorwerp vóór gezet kan worden. Door het instellen van verschillende waarden voor f en v wordt een beeldconstructie getoond. Dit kan een reëel of een virtueel beeld zijn, afhankelijk van de ingestelde waarden voor f en v. Alle onderdelen kunnen aan- of uitgezet worden, waardoor een enorm aantal mogelijkheden ontstaat om plaatjes te maken voor allerlei soorten vraagstukken over lensconstructies. Het is mogelijk om een raster als achtergrond in te stellen, zodat direct bruikbare oefenbladen geprint kunnen worden.

Ook hier kunnen de plaatjes in een bibliotheek opgeslagen worden en kunnen de gebruikers van Scoop & Lens kunnen als docenten onderling plaatjes voor hun vakgebied uitwisselen.

Wanneer het programma in de klas wordt gebruikt kan de docent het plaatje vergroot weergeven op de beamer, zodat de leerlingen uitleg en instructie kunnen krijgen over een vraagstuk.
Met name bij het bepalen van de frequentie uit een scoopbeeld kan hiermee uitstekend stap voor stap worden uitgelegd in de klas. In het onderdeel Lens kan door het heen- en weer verschuiven van het voorwerp uitstekend gesimuleerd worden hoe de constructiestralen dan het beeld naar een andere plaats brengen. Het programma biedt hiermee zeer sterke simulatiemogelijkheden die het inzicht sterk kunnen bevorderen.

conclusie

De programma’s Grafieken en Scoop & Lens werken makkelijk en goed. Ik moet wel bekennen dat mijn kennis van de onderwerpen zeer beperkt is. Dus de uitkomsten van de tekeningen die ik persoonlijk gemaakt heb zijn zeer discutabel. Het gene, tevens het belangrijkste, dat ik als recensent voor Vives concludeer is dat het programma simpel en doeltreffend werkt.

De voordelen van de programma’s zijn:
• Vector plaatjes die ook na schalen haarscherpe lijnen uitprinten.
• In zeer korte tijd een plaatje maken.
• Bibliotheek van plaatjes maken en uitwisselen tussen docenten.
• Via een beamer direct aan leerlingen tonen van het plaatje.
• Plaatjes zijn bruikbaar om in een Powerpoint dia te zetten.
• Zeer sterke simulatiemogelijkheden die het inzicht kunnen vergroten.

Beide programma’s hebben een ingebouwde Helpfunctie ‘Wat nu?’. Deze werkt goed en duidelijk. In de toekomst zijn zeker nog meer programma’s te verwachten van Sovera Onderwijs Software.

internet
www.soveraonderwijssoftware.nl

uitgever

Sovera Onderwijs Software

prijs
€ 15,- voor Grafieken en € 20,- voor Scoop & Lens per user

inzet

bovenbouw havo/vwo

systeemeisen
Windows
Pentium III of sneller
Minimaal 128 mb intern geheugen

bron: Vives mei 2008