Onlangs werd mij gevraagd waarom De Boomgaard (de basisschool waar ik samen met Danielle Maas leiding aan geef) zo

Onlangs werd mij gevraagd waarom De Boomgaard (de basisschool waar ik samen met Danielle Maas leiding aan geef) zo’n enorme groei in leerlingaantal kent, terwijl de meeste basisscholen juist met een krimp te maken hebben. Naar mijn idee speelt ondernemerschap daarin een belangrijke factor. Onze school, verstopt in een kleine buurt in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam, worstelt met een gebrek aan kwaliteit en visie en had een stevige opfrisbeurt nodig. Daar hebben we met het hele team de laatste vier jaar keihard aan gewerkt. De verbetering in kwaliteit van ons onderwijs, lees: de kwaliteit van de leerkrachten voor de klas, een vernieuwde visie (waarin ICT specifiek benoemd wordt), betere opbrengsten en een gemotiveerd en professioneel team zorgde er voor dat de school weer op de kaart staat.

Naast die focus op de interne schoolorganisatie kwam ook steeds meer het accent te liggen op dat ondernemerschap, de communicatie  met de directe omgeving. Want hoe zorg je er voor dat je als school weer gaat groeien in leerlingaantal. Natuurlijk is het gesprek met ouders in de directe omgeving essentieel. Juist door het directe gesprek hebben een drietal ouders een ouderinitiatief geïnitieerd. De veelal hoger opgeleide ouders uit de buurt, die tot voor kort naar een andere wijk uitweken voor onderwijs aan hun kinderen, werden door dit ouderinitiatief benaderd om eens op onze school te komen kijken.

Een ander belangrijk onderdeel van onze profilering is het gebruik van nieuwe media. Ik heb me door veel ouders laten vertellen dat onze website een belangrijke reden is geweest om een kijkje te komen nemen in onze school. Het is misschien wel ons belangrijkste visitekaartje naar buiten toe. Hoe belangrijk is het dan ook om dat visitekaartje up-to-date te houden. Daarnaast zijn Facebook en Twitter media die we zijn gaan gebruiken, waardoor we een nog grotere groep ouders bereiken. Door het grote bereik van die nieuwe media en het ouderinitiatief is er een intensief contact ontstaan met een grote groep ouders in de buurt en zelfs daarbuiten. Het gevolg daarvan is weer dat we nu te maken hebben met een groot aantal aanmeldingen voor de komende drie jaar. Nog worden we elke week wel drie of vier keer gebeld of gemaild met de vraag of ouders langs mogen komen omdat ze een goede school voor hun kind zoeken.

 Een positieve bijkomstigheid van dit ondernemen is dat je er ook steeds op let dat je ook doet wat je zegt. Je kan als school niet stil staan in ontwikkeling. Onze missie ‘bij ons kom je tot bloei’ moeten we wel steeds waar maken. Dat betekent dat we als schoolorganisatie de kwaliteit van ons onderwijs continu onder de loep moet houden en dat je ook met de tijd mee moet gaan. Eén van die ontwikkelingen waar we ons mee bezig houden is de inzet van ICT-middelen, die zorgen voor verbetering in de communicatie naar ouders van kinderen die al op school zitten. Laten we hierbij de BSO, de sportvereniging en de naschoolse activiteiten die actief zijn on ons schoolgebouw ook niet vergeten. Iedereen kent wel die verfrommelde brieven van school in de tas van hun kinderen, soms wel twee of drie per week. Daar moesten we vanaf. De nieuwsbrief gaat nu per e-mail en ook de leerkrachten gebruiken e-mail steeds meer als communicatiemiddel naar ouders. Dat scheelt ook nog eens in de kosten.

Maar steeds meer ouders en ook teamleden hebben interesse in de volgende stap:  een app die alle vormen van communicatie tussen school en thuis kan verzorgen. Ondernemerschap en communicatie kunnen niet meer zonder moderne ICT middelen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor.

 

Geert-Jan Rietkerk is sinds 2010 adjunct-directeur op basisschool De Boomgaard in Amsterdam. Naast de vele taken die hij als leidinggevende kent, is hij ook verantwoordelijk voor de ICT binnen de school. ICT vormgeven in de onderwijspraktijk en het ondernemerschap ziet hij als een grote uitdaging.