Voor sommige karakters is een beroeps/profielkeuze snel gemaakt. De typische voetballers, balletdansers, acteurs, bankmannen, laboratoriumprofessors of geschiedenisdocenten zijn meestal makkelijk gevonden, juist voor alle andere profielen, die afwijkend of minder makkelijk te duiden zijn [mooie kaftillustratie!] is dit een geweldig handboek tot eerste inzichten.

titel: Had ik maar…
auteur: Carine Vos
uitgeverij: SWP Amsterdam
prijs: € 16,90
isbn: 978 90 8560 654 3

Voor sommige karakters is een beroeps/profielkeuze snel gemaakt. De typische voetballers, balletdansers, acteurs, bankmannen, laboratoriumprofessors of geschiedenisdocenten zijn meestal makkelijk gevonden, juist voor alle andere profielen, die afwijkend of minder makkelijk te duiden zijn [mooie kaftillustratie!] is dit een geweldig handboek tot eerste inzichten. De belofte op de achterkaft dat het iedere leerling in staat zal stellen om een profiel- of sectorkeuze te maken die bij hem of haar past, is naar ons idee ietwat overmoedig. Toch is dit werkboek goed in staat om een aantal heldere vragen te stellen aan leerlingen die voor belangrijke educatiekeuzes staan. En wat het vooral ook doet, is inzichtelijk maken dat het kiezen voor een profiel grote gevolgen heeft voor hun latere beroepsleven. Daarin weet Vos een goede balans te vinden tussen ernst en vrijheid! Met verschillende oefeningen stelt ze leerlingen in staat op allerlei mogelijke manieren naar hun eigen persoonlijkheid te kijken. Heel zorgvuldig geeft ze voorbeelden die de leerlingen vrij laten om eerlijk over zichzelf te zijn. Dus ook de eventuele drempels om omgevingswenselijke antwoorden te geven worden benoemd [of ze daarmee worden weggenomen is een tweede]. We hopen natuurlijk dat elke leerling zo veel mogelijk de juiste keuzes maakt, en sluiten ons aan bij de hoop dat het met behulp van dit boek zo goed mogelijk gaat!