Deze link brengt ons bij de website van de Volkskrant. Zij hebben een artikel geschreven over het nut van extra aandacht voor hoog begaafde leerlingen. Dit artikel is interessant, maar de Volkskrant schrijft regelmatig artikelen over het onderwijs in binnen- en buitenland. U kunt deze artikelen vinden in het dossier

Deze link brengt ons bij de website van de Volkskrant. Zij hebben een artikel geschreven over het nut van extra aandacht voor hoog begaafde leerlingen. Dit artikel is interessant, maar de Volkskrant schrijft regelmatig artikelen over het onderwijs in binnen- en buitenland. U kunt deze artikelen vinden in het dossier ‘Onderwijs’ dat op de website te vinden is. Dit dossier heeft inmiddels een groot aantal artikelen, die een aardig beeld geven van de trends binnen het [Nederlandse] onderwijs. Neem eens een artikel mee naar de vergadering om de visie van uw school op bepaalde zaken te bespreken.

bit.ly/ZiP0iv