Dat is wat ik me bedacht bij de vraag waarom ik zo warm loop voor het werk dat ik op dit moment mag doen. Want zo voelt het wel: werken met leraren en schoolleiders in het leerKRACHT-programma is een cadeau. Voor mij en volgens mij ook voor de scholen. Alles wat ik geleerd heb in de afgelopen 35 jaar als docent, lerarenopleider, trainer en adviseur kan ik ten dienste stellen van de docent en leerling.

Dat is wat ik me bedacht bij de vraag waarom ik zo warm loop voor het werk dat ik op dit moment mag doen. Want zo voelt het wel: werken met leraren en schoolleiders in het leerKRACHT-programma is een cadeau. Voor mij en volgens mij ook voor de scholen. Alles wat ik geleerd heb in de afgelopen 35 jaar als docent, lerarenopleider, trainer en adviseur kan ik ten dienste stellen van de docent en leerling.

Maar wat doe ik dan precies? In de kern nog steeds hetzelfde als docent aardrijkskunde op het Dalton in Voorburg. Daar leerden we leerlingen om zelfstandig te worden en met elkaar samen te werken. Vrijheid en verantwoordelijkheid, maar vooral ‘leer het mij zelf te doen’. Zo zie ik ook mijn rol als expertcoach in het leerKRACHT-programma. Ik train en begeleid de schoolcoaches (en schoolleiders) in het toepassen van een aantal, in de kern eenvoudige, instrumenten. Daarmee gaan zij aan het werk in de school en zorgen ze zelf voor het uitvoeren van het programma met hun collega’s.

Wat is de leerKRACHT-aanpak? In een notendop: leraren werken in teams op basis van gezamenlijke doelen die ze vastleggen op hun teambord. Een keer per week heeft het team een korte bordsessie om de voortgang van de doelen en de acties te monitoren. De leraren leggen regelmatig lesbezoeken af en geven elkaar veilige en constructieve feedback. Lessen, toetsen en projecten zijn bijvoorbeeld onderwerpen voor een gezamenlijk ontwerp tijdens teamwerksessies. De stem van de leerling klinkt vaak in het team als input voor de doelen op het teambord. Ingewikkelder dan dit is het niet, maar het vraagt wel een basistraining en vooral veel uithoudingsvermogen.

Een goed voorbeeld van een succesvolle leerKRACHT-school is de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag waar schoolcoaches Tommer, Koen en Hajo hun collega’s hebben geschoold. Hans en Anne spelen als schoolleiders hun rol in het sturing geven aan de schoolcultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Dit alles met Maartje als projectleider en praktische ondersteuner op de achtergrond.

En ik mag hier af en toe weer fijn docent en lerarenopleider zijn door de instrumenten te mogen uitleggen aan de schoolcoaches en mooie werkvormen te bedenken samen met mijn collega expertcoaches. Ik stel prikkelende vragen en geef zo nodig tegengas in gesprekken met de schoolleiders. Ik mag genieten van de parels van leraren en lerarenteams die al heel goed zijn en met elkaar nog beter willen worden. Ik ben jaloers op die leraren en zou eigenlijk zo weer die klas in willen lopen. Ook om te kijken of ‘ik het nog wel kan’.
Voor iedereen die dit niet gelooft: kom gerust eens kijken op een leerKRACHT-school. Daar zie je een programma dat ons als leraren serieus neemt en vertrouwt. Op zo’n school moet ik toch maar weer eens aardrijkskunde gaan geven.

Wie is Nico Verbeij?
Nico Verbeij is een onderwijsdier in hart en nieren. Hij werkte als docent, mentor, lerarenopleider, onderwijsmanager, adviseur, trainer en coach. Nico is nu vooral geboeid door de manier waarop mensen in (onderwijs-)organisaties nog beter met en van elkaar kunnen leren. Zijn thuisbasis is VKA (www.vka.nl) een van de partners van stichting leerKRACHT (www.stichting-leerkracht.nl).