Ikzitindeshit.nl is gemaakt door Slachtofferhulp Nederland. Deze organisatie helpt slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk. De website is speciaal gericht op scholieren die te maken hebben gehad met een misdrijf of ongeluk. Het gaat hierbij niet alleen om slachtoffers. Ook voor getuigen en personen die een bekende hebben kunnen informatie op de website vinden.

Ikzitindeshit.nl is gemaakt door Slachtofferhulp Nederland. Deze organisatie helpt slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk. De website is speciaal gericht op scholieren die te maken hebben gehad met een misdrijf of ongeluk. Het gaat hierbij niet alleen om slachtoffers. Ook voor getuigen en personen die een bekende hebben kunnen informatie op de website vinden. De site laat stap voor stap zien wat de mogelijkheden zijn, legt bijvoorbeeld uit hoe er aangifte gedaan kan worden en of dat anoniem kan. Met de online chatbox kan er gepraat worden met medewerkers van Slachtofferhulp, maar bezoekers kunnen ook bellen of een e-mailtje sturen. De ervaringen van andere slachtoffers en getuigen, die op de website te lezen zijn kunnen ook waardevol zijn.