Je kunt voor het bezoeken van een beurs verschillende redenen hebben. Over het algemeen wil je op een beurs vooral ge

Je kunt voor het bezoeken van een  beurs verschillende redenen hebben. Over het algemeen wil je op een beurs vooral geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen, die zo goed mogelijk aansluiten bij jouw concrete onderwijssituatie.

Naast je eigen behoefte aan informatie, ben je als beursbezoeker ook een ‘verkenner’ van jouw school of schoolbestuur. Lang niet altijd zijn je collega’s of je directeur samen met jou aanwezig op de beurs. Vandaar dat het van belang is om voorafgaand aan je bezoek al na te denken over hoe je na afloop van de beurs je collega’s informeert en de beslissingsbevoegde[n] kunt overtuigen.

Daarnaast kan een beurs [als je niet oppast] als één grote overprikkelende informatiebom op je af komen. Vandaar dat het van belang is om vooraf te bedenken aan welke onderwerpen je je speciale aandacht gaat geven en aan welke niet. Dat geeft ook richting aan je terugkoppeling richting de rest van het team. 

Voor ‘hoe om te gaan na het beursbezoek’, wil ik je de volgende tips meegeven:

  • Stem vooraf met je schoolleider en betrokken collega’s af welke vragen zij beantwoord zouden willen zien.
  • Benoem drie of vier hoofdonderwerpen waarover je specifiek geïnformeerd wilt worden [bijvoorbeeld: tablets, digitale content en wifi].
  • Bestudeer de exposantenlijst en maak keuzes over wie je beslist wilt bezoeken.
  • Maak zo kort mogelijk na de beurs een korte presentatie van je bevindingen, aangevuld met foto’s/filmpjes en links naar relevante informatie.
  • Koppel kort na het beursbezoek je bevindingen alvast terug aan de schoolleider, en vraag hem of je tijdens een eerstvolgende teamvergadering 20 minuten de tijd krijgt om je bevindingen te presenteren.
  • Leg relevante flyers die je tijdens de beurs hebt gehad in de personeelskamer. Als je complete gidsen hebt meegenomen, plak dan half uitstekende post-its met korte instructies bij de relevante onderwerpen. 
  • Vraag op welke manier jouw input door de schoolleider en het team gebruikt wordt om bepaalde veranderingen daadwerkelijk door te voeren. Hiermee borg je dat jouw inspanningen ook resultaat zullen hebben.

Tenslotte: tijdens veel beurzen wordt door exposanten je badge gescand. Door het scannen van je badge, krijgen de exposanten de beschikking over alle gegevens die jij vooraf aan de organisatie via de website ter beschikking hebt gesteld. Zorg dus dat je ook tijdens de aanmelding op de site alleen die zaken aanvinkt, waarin je daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Als je sterk het gevoel hebt dat dit specifieke bedrijf je niet verder gaat helpen, geef dan vriendelijk maar duidelijk aan dat je niet wilt dat je badge gescand wordt.