Samen de kwaliteit van lesgeven verhogen met behulp van video, reflectie en feedback.

Professionalisering staat bij de meeste scholen hoog in het vaandel. Door continu te blijven ontwikkelen als leerkracht wordt de kwaliteit van lesgeven immers verhoogd. IRIS Connect zorgt voor deze continue professionele ontwikkeling: door middel van reflectie en effectieve feedback op de eigen lespraktijk wordt de vakbekwaamheid van leerkrachten continu ontwikkeld. Het reflecteren op de eigen lespraktijk gebeurt middels video in een veilige omgeving, waarbij de leerkracht altijd eigenaar is van het eigen materiaal. Hierdoor kan de leerkracht allereerst zelfreflectie toepassen, om het (indien gewenst) vervolgens te delen met een collega, coach of begeleider.

Binnen het online platform van IRIS Connect zijn uitgebreide tools geïntegreerd die gebruikers ondersteunen bij het toepassen van effectieve feedback. Zo wordt feedback vragen en geven laagdrempelig, waardoor er een leven lang leren cultuur ontstaat waar mensen van elkaar leren en zich veilig voelen om feedback te ontvangen en geven. Iedere les is een kans om er zelf van te leren!

irisconnect.co.uk