In 2004 is het Jinny cms ontwikkeld, met het uitdrukkelijke doel voor kleine scholen een professioneel instrument te maken, waarmee ze een schoolsite kunnen beheren. De makers wilden af van het gedoe met losse html-pagina’s die via ftp online gezet moesten worden. Vanuit elke pc in de wereld moet je je eigen site kunnen beheren. Een content management systeem [cms] maakt het mogelijk met verschillende mensen gezamenlijk aan de site te werken.

In 2004 is het Jinny cms ontwikkeld, met het uitdrukkelijke doel voor kleine scholen een professioneel instrument te maken, waarmee ze een schoolsite kunnen beheren. De makers wilden af van het gedoe met losse html-pagina’s die via ftp online gezet moesten worden. Vanuit elke pc in de wereld moet je je eigen site kunnen beheren. Een content management systeem [cms] maakt het mogelijk met verschillende mensen gezamenlijk aan de site te werken.

Iedereen kan werken aan zijn/haar eigen klassenpagina’s, projectpagina’s of leerstof kan op maat worden neergezet. De hoofdbeheerder zet de lijnen uit, de collega’s hebben hem/haar echter niet nodig om hun eigen pagina’s bij te houden. Voordeel hier is ook dat iemand die een eigen pagina heeft, niet aan de andere pagina’s kan komen. Bij het oude ftp-systeem zijn er zo hele sites gewist.

betaald of open source
Er zijn veel cms-systemen en sommigen zijn zelfs gratis. Jinny cms is dat niet en dat is niet zomaar zo bedacht. Bij de makers kunnen persoonlijke verzoeken worden ingediend, die in daarop volgende releases worden ingebouwd. Er is een compleet Nederlandstalige cursus bij ontwikkeld, vrij af te drukken vanuit de site. Als enige cms is er een volwaardige toetsmodule ingebouwd, WinToets 4.0 WEB genaamd. Elke gewone wintoets die in omloop is, kan online vanuit de schoolsite worden afgenomen. Dergelijke mogelijkheden zijn in het ‘gratis circuit’ niet te vinden. Alle modules kennen imports vanuit andere programma’s, waardoor overtikken van databases niet meer nodig is.

hoe werkt dat

Na het inloggen in het cms kun je mappen aanmaken waarin dan weer artikelen, links of modules kunnen worden aangemaakt. Een artikel is een gewone webpagina met tekst, hyperlinks en beeld. Een module kan een gastenboek zijn, een forum of formulier, een database of woordenlijst, een chatbox of online enquete. Voor het invoeren van een artikel is een online tekstverwerker beschikbaar. Foto’s die te groot zijn bij het uploaden, worden volautomatisch geschaald. Foto’s worden na het uploaden in een zip-file automatisch in een galerij met diashowfunctie gezet. Een formulier kan gebruikt worden voor het vanuit de site laten sturen van e-mail. Via een speciale Documentmodule kunnen Office- en andere documenten worden uitgewisseld, zonder dat men daarvoor het cms moet binnen gaan.

voor gevorderden
Jinny cms werkt in alle mappen met zogenaamde RSSfeeds. Dit betekent dat bezoekers zich kunnen abonneren op het verschijnen van een weekbericht of mededeling vanuit de school.
Er is een PODcastmodule, via welke geluidsfragmenten in mp3-formaat kunnen worden afgespeeld. Een WebPoll is handig om in de site snel even een vraag aan de bezoekers te stellen. Het cms kent een uitgebreid gebruikersbeheer. Aan elke gebruiker zijn beheer- en bezoekrechten toe te kennen. Zo kunt u alle foto’s met leerlingen erop via een wachtwoord afschermen van bezoekers en alleen de leerlingen en ouders toegang verlenen. Leerlingen kunt u zo online hun eigen werkstukken laten schrijven, terwijl alleen de leerkracht die kan zien. Jinny cms kent een contentuitwisselmodule, gebaseerd op de afspraak IEEE LOM NL, zoals beschreven door de Vereniging Edustandaard [ http://www.edustandaard.nl/]. Leerpakketjes kunnen op basis hiervan worden uitgewisseld tussen scholen of binnen schoolbesturen. De pakketjes kunnen gemaakt worden vanuit bekende programma’s als EduBouwdoos en WinToets.

wie gebruiken het

Er zijn vele tientallen basisscholen die elke week hun schoolsite beheren via Jinny cms. De aanwezigheid van enkele unieke modules trekt echter ook totaal andere doelgroepen aan. Zo hebben uitgeverijen als Instruct en Malmberg vele honderden online toetsen bij diverse methodes online staan. Ze zijn te bereiken vanuit hun methodesites. Scholen voor voorgezet onderwijs hebben een cms voor leerlingprojecten en diverse ROC’s gebruiken enkel de toetsmogelijkheden en laten studenten via de portal inloggen voor het maken van online toetsen en het bekijken van mededelingen.

mooie en unieke projecten met Jinny cms
[a] In 2006 is een project gestart op Curaçao. Daarbij zijn ruim 80 scholen gaan samenwerken bij het maken van digitale content. Deze content wordt uitgewisseld via het cms. Hier is eerder uitgebreid in Vives van april 2006 over bericht.
[b] Tot zomer 2007 heeft het project Visiovos gedraaid, waarbij blinde, slecht ziende en ziende kinderen samenwerkten in allerlei projecten. Hier stond de PODcastmodule centraal, via welke eigen verhalen en gedichten online werden uitgewisseld. Hier is eerder uitgebreid in Vives van maart 2007 over bericht.
[c] Op EduExchange 2007 was te zien hoe een club scholen rond Emmen, samen met een Pabo content maakt en met elkaar uitwisselt via het cms. Leerkrachten, studenten en experts hebben ieder hun eigen deel in de site en men vindt daar lesplannen, uitgewerkte wintoetslessen en online af te nemen lessen en toetsen.
[d] OBS De Borgh te Zuidhorn was in 2004 de eerste basisschool die met Jinny cms is gaan werken. Inmiddels kan elk van de 20 leerkrachten de eigen klassenpagina’s bijhouden, worden er online enquêtes onder ouders afgenomen en kan elke oudergeleding de eigen pagina’s bijhouden. Speciale foto-ouders mogen fotogalerijen online zetten. Het papieren weekbericht is ingekort tot een A4-tje en verder wordt naar de site verwezen. Het is een goed voorbeeld van hoe vanzelfsprekend het werken met een cms is.

kosten

Het cms is te gebruiken op basis van een jaarlicentie. Voor basisscholen gaat het om ongeveer 360 euro per jaar, scholen voor vo betalen vanaf 600 euro per jaar. Er is een domeinnaam nodig voor het cms en die moet geplaatst worden bij de vaste partner van De Rode Planeet, IJsselstein-IT Services. Voor het eenmalige bedrag van euro 100 wordt de site opgebouwd. Een school kan hierbij kiezen uit een reeks sjablonen. Op basis daarvan kan de school zelf kleuren, logo’s en afbeeldingen aandragen. Op basis daarvan wordt door een vormgever de site geheel op maat ingericht. Het operationeel maken wordt volledig door De Rode Planeet geregeld.

toekomst
Jinny cms wordt door de makers voortdurend verder uitgebouwd. In 2008 verschijnen zo een nieuwsbriefmodule, een SCORM runtime omgeving voor het afspelen van digitale lessen en wordt de portal verder uitgewerkt. Aan de werking van het cms verandert echter niets, zodat scholen deze nieuwe functies vanzelf kunnen gaan ontdekken op het moment dat het hen schikt.

conclusie

Jinny is een mooi pakket. Het is goed te zien dat er mensen bezig zijn specifieke software te maken voor scholen op dit gebied. Er is absoluut vraag naar. In de huidige situatie hebben scholen een mooie site, maar die wordt slecht onderhouden. Vaak is er één persoon op school die de expert is op het gebied en dus de site bij houdt. Jinny werkt simpel en is voor iemand die met MS Word kan omgaan ook prima te gebruiken. Hier schuilt het succes. De site van de school kan per onderdeel door verschillende mensen onderhouden worden, zonder dat de hele boel gelijk plat gaat als er iets mis gaat. Ook voor projecten is het een mooi presentatiemiddel. Leerlingen zullen het waarschijnlijk, net als bij vele ict-toepassingen, nog sneller onder de knie hebben dan de docenten.

internet
www.jinny.nl

uitgever

De Rode Planeet

prijs
€ 600 per jaar voor VO scholen

inzet

Schoolbreed

systeemeisen
Windows
Pentium III of sneller
Minimaal 128 mb intern geheugen
Breedband Internet verbinding

bron: Vives januari 2008