Met de KeV-test kunt u op verschillende gebieden de kennis en vaardigheden van uw leerlingen toetsen. De testen kunnen op school met behulp van computers worden afgenomen. Daarna worden de resultaten door Actua verwerkt tot een verslag, waarbij u de resultaten per leerling op verschillende gebieden kunt vergelijken. De scores van de individuele leerling kunnen worden vergeleken met de resultaten van een klas, van een leerjaar of met aanwezige referentiegegevens.

Met de KeV-test kunt u op verschillende gebieden de kennis en vaardigheden van uw leerlingen toetsen. De testen kunnen op school met behulp van computers worden afgenomen. Daarna worden de resultaten door Actua verwerkt tot een verslag, waarbij u de resultaten per leerling op verschillende gebieden kunt vergelijken. De scores van de individuele leerling kunnen worden vergeleken met de resultaten van een klas, van een leerjaar of met aanwezige referentiegegevens.

In principe zijn de tests bedoeld voor de eerste jaren in het voortgezet onderwijs. Het niveau van de verschillende vragen is dan ook van eenvoudig tot moeilijk. Juist door deze opzet kan het niveau van een leerling getoetst worden. De toetsen zijn eventueel ook bruikbaar in groep 8 basisonderwijs en in andere jaren van het voortgezet onderwijs.

Doeleinden KeV-test
De tests zijn ontwikkeld vanuit de onderwijspraktijk en geijkt aan de resultaten van duizenden leerlingen. U kunt ze voor meerdere doeleinden gebruiken. We noemen er een paar:

 • U kunt het passende instapniveau van een leerling bepalen;
 • U kunt testen of de gebrekkige resultaten van een leerling te wijten zijn aan inzet of aan capaciteit;
 • U heeft een handvat tijdens leerling-besprekingen en rapportvergaderingen;
 • U kunt probleemgebieden vroegtijdig signaleren, zodat die extra aandacht of hulp kunnen krijgen.;
 • U kunt de vorderingen binnen het schooltraject volgen;
 • U kunt uw onderwijsefficiëntie in kaart brengen. Door het bepalen van de beginsituatie en het eindniveau [bijv. eind basisvorming] kunt u de vooruitgang bepalen en deze vergelijken tussen verschillende klassen, met andere scholen of bijvoorbeeld tussen verschillende jaren.

15 tests

Er zijn in totaal 15 tests, die zijn onderverdeeld in de drie categorieën Nederlandse taal; Indicatie dyslexie rekenen en wiskunde; Overige. Bij de categorie Nederlandse taal kunt u denken aan Spelling (woorden of werkwoorden), Woordenschat of Tekstbegrip. Onder de categorie Indicatie dyslexie vallen bijvoorbeeld de tests Optellen, Vermenigvuldigen en Delen. En in Overige vallen zaken als Pesten, Logisch denken en Welbevinden op school.

Stappenplan
Het KeV-test stappenplan is vrij simpel in het gebruik. Na het inloggen, verschijnt er een eerste scherm met in de juiste volgorde de stappen die u moet nemen:

 1. Maak uw klassen aan – hier kunt u klassen invoeren en ze een duidelijke naam geven.
 2. Maak leerlingen aan – hier voert u de namen van leerlingen in.
 3. Zet testen klaar voor uw leerlingen en nodig deze uit – bij deze stap selecteert u de nummers van de toetsen die de leerlingen moeten doen. 
 4. Nodig de leerlingen uit – hierbij worden er brieven gegenereerd waarop er voor de leerlingen hun inlognaam en wachtwoord staat. 
 5. Bekijk of de leerlingen de verplichte testen gemaakt hebben – zodra de leerlingen het werk hebben gemaakt kunt u dat hier zien. 
 6. Verzend de resultaten naar Actua Uitgeverij – via het net gaan de resultaten naar Actua om nagekeken te worden.

Afnemen toets

Voor de leerling werkt het simpel. Als hij inlogt met de naam en wachtwoord die hij of zij van de docent heeft gekregen start de KeV-test met een overzicht van de te maken toetsen. Dit kan dus per leerling verschillend zijn. Een leerling klikt de toets aan waarmee hij wil starten en de toets start. Een test duurt ongeveer 5 tot 20 minuten. De gebruikte interface is simpel maar duidelijk. Onderaan de vraag loopt een rood balkje mee. Dit balkje geeft aan hoeveel tijd er nog over is voor de gehele toets. Aan het eind van de toets krijgt de leerling te zien of er nog een toets voor hem klaarstaat. Als dit niet het geval is mag hij naar huis.

Het verslag

De terugkoppeling van de gemaakte testen gaat op verschillende manieren:

 • de uitkomsten per testmodule [scoringspercentage]
 • de vergelijking van de uitkomst met andere leerlingen [bijvoorbeeld de klas of het leerjaar; dus met de andere door de school ingezonden leerling-resultaten]
 • vergelijking met de uitkomsten van leeftijdgenoten in de verschillende typen van onderwijs [referentiegegevens 1e jaar van vmbo, havo, vwo]

De docent geeft in een overzicht aan dat de resultaten bij Actua kunnen worden verwerkt tot statistische gegevens die in een verslag gepresenteerd zijn. Deze verslagen worden vervolgens verstuurd naar de school. Actua streeft ernaar om binnen een week de resultaten verwerkt en geretourneerd te hebben. De verslagen kunnen in de vorm van een pdf verstuurd worden, maar ook op papier.

Door het resultaat van de individuele leerling te vergelijken met referentiegegevens, opgebouwd en verstrekt door Actua uitgeverij, krijgt u een beeld van de capaciteiten van de leerling. Deze gegevens geven houvast in de communicatie met leerlingen, ouders, docenten en zorgmedewerkers binnen en buiten de school. Het verslag kan eenvoudig worden opgenomen in de mappen van een leerling-dossier of leerlingvolgsysteem.

Conclusie
Er moet met de KeV-test verschillende zaken worden afgewogen. Wat wil ik toetsen? In welke vorm wil ik de uitslagen? Hoeveel werk wil ik eraan hebben? Moet elke mentor in staat zijn om de toetsen te kunnen afnemen?
De sterkte van de KeV-test ligt in het vervaardigen van goede toetsen en de juiste feedback aan de scholen geven. Daarom vergeven we ze de wat ouderwetse interface en de methode van briefjes genereren. Het gaat hier om de inhoud en de verwerkingssnelheid ervan. En die is buitengewoon goed.

Internet

www.kevtest.nl 

Uitgever
Actua

Prijzen
Licentie: € 45 per jaar.
Prijzen voor het verwerken van de resultaten:
• 1 leerling: € 23,-                                                         
• 2 leerlingen tegelijkertijd: € 27,25                                  
• voor elke leerling meer dan twee steeds: € 7,- extra
• vanaf 20 leerlingen: € 6,- per leerling
• vanaf 50 leerlingen: € 4,50 per leerling
• vanaf 100 leerlingen: € 2,95 per leerling

 

Inzet

Eerste jaren vo

Systeemeisen
• Windows
• Pentium III of sneller
• Minimaal 128 mb intern geheugen

Bron: Vives maart 2009