Klasbord is een gesloten omgeving om contact te onderhouden tussen school- en thuisomgeving. Via Klasbord kun je berichten over de groep delen met ouders en andere betrokkenen.

IOS & Android
App Store I Google Play [gratis]

Klasbord is een gesloten omgeving om contact te onderhouden tussen school- en thuisomgeving. Via Klasbord kun je berichten over de groep delen met ouders en andere betrokkenen.  Je hoeft je dus niet meer af te vragen of de uitnodiging voor de ouderavond ook echt thuis is aangekomen. De leerkracht bepaalt wat er gedeeld wordt en welke interactiemogelijkheden ouders hebben om te reageren op de berichten. Op dit moment kan er slechts een beheerder per klas aangesteld worden, ouders kunnen echter meerdere klassen volgen. Klasbord is gratis, maar geeft aan dat er op een later moment waarschijnlijk geadverteerd gaat worden binnen de app.