KNAG staat voor Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Het KNAG is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie [aardrijkskunde] verbonden voelen.

KNAG staat voor Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Het KNAG is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie [aardrijkskunde]  verbonden voelen. Vroeger was het KNAG vooral bekend vanwege haar expedities naar onbekende gebieden. Het KNAG beheert nog steeds een archief met duizenden authentieke kaarten, originele expeditie-uitrustingsstukken enz. De website richt zich op de promotie van het vakgebied, dienstverlening voor leden en het fungeren als ontmoetingsplatform voor het uitwisselen van ideeën, informatie en ervaringen. Op de onderwijspagina’s kunt u de agenda vinden met daarin alle activiteiten die het KNAG organiseert voor scholen. Er is ook een pagina met lesmateriaal, een pabo-netwerk en promotiemateriaal voor het vak aardrijkskunde.

 knag.nl