Lees mee! Plus werkt uitsluitend samen met de OWG Spraakmodule Nederlands en/of Engels. Lees mee is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Het voorlezen kan bovendien gebeuren in diverse talen. Via de OWG kunnen de volgende talen nog extra aangeschaft worden: Duits, Frans en Spaans.

Lees mee! Plus werkt uitsluitend samen met de OWG Spraakmodule Nederlands en/of Engels. Lees mee is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Het voorlezen kan bovendien gebeuren in diverse talen. Via de OWG kunnen de volgende talen nog extra aangeschaft worden: Duits, Frans en Spaans.

De actuele zin en het woord dat wordt voorgelezen wordt weergegeven in een door de gebruiker aan te passen kleur, zodat leerlingen tijdens het voorlezen gemakkelijk kunnen meelezen. Met Lees Mee! wordt ook het programma Lees Mee! mini meegeleverd. Het is een kleine applicatie die continu in de rechter benedenhoek van het scherm zichtbaar blijft. Lees mee! mini maakt het mogelijk om teksten, uit diverse andere programma’s, zoals een tekstverwerker, of een Internet browser, voor te lezen. Door de teksten op het scherm te selecteren en naar het klembord te kopiëren kan Lees mee! mini ze voorlezen. Tijdens het typen van tekst kan Lees Mee! niet tegelijkertijd voorlezen.

start

De installatie van het programma verloopt goed op ons netwerk. We constateren een klein schoonheidsfoutje; de naamgeving van de aangemaakte snelkoppelingen op het bureaublad zijn niet correct. We starten het programma en komen terecht in het hoofdscherm. We moeten allereerst een tekstbestand openen om te laten voorlezen of teksten vanuit andere applicaties, bijvoorbeeld internetpagina’s, kopiëren en plakken in het Lees Mee! voorleesscherm. Via de knop ’instellingen’ kunnen we overigens meerdere tekstbestanden voor een leerling ‘klaar zetten’. Ook kunnen we teksten ‘beveiligen’; een leerling kan dan geen eigen tekst invoeren en een ingelezen tekst niet zelf wijzigen. Het instellingenmenu is alleen met een wachtwoord toegankelijk voor de leerkracht.

voorleesmodus
We klikken in het leerlingscherm op de knop ‘voorlezen’ en ons document wordt met een acceptabele en duidelijke stem voorgelezen. Alle voorgelezen tekst wordt in kleur geaccentueerd. Lettertype, grootte en kleur zijn binnen Lees Mee! gemakkelijk te wijzigen. Door te klikken op de knop ‘vooruit’ of ‘achteruit’ kunnen we tijdens het voorlezen sprongen maken in de tekst. Het aantal zinnen dat vooruit of achteruit overbrugd moet worden kunnen we vooraf instellen. Leestempo en volume zijn instelbaar. We kunnen als voorleesmodus kiezen; zin-voor-zin, woord-voor-woord of letter-voor-letter. De laatste optie is minder geschikt voor het onderwijs, omdat de letters niet fonetisch worden uitgesproken.

Door te klikken op de knop ‘maak leeg’ kunnen we de tekst in het tekstvenster verwijderen om een nieuwe tekst in te laden of zelf nieuwe tekst in te voeren. We kunnen via de knop ‘geluid opslaan’ een tekst die in het tekstvenster wordt weergegeven opslaan als wav- geluidsbestand. Het is ons niet duidelijk wat Lees Mee! mini extra toevoegd aan het programma. Direct voorlezen is ook met deze applicatie niet mogelijk, eerst moet tekst gekopieerd worden naar het klembord, daarna kan het pas worden voorgelezen. Zichtbaar markeren van voorgelezen tekst is met Lees Mee! mini niet mogelijk.

conclusie

Lees Mee! Plus is een goed te gebruiken voorleessoftware pakket. De gebruikte stem is van redelijke kwaliteit. Alle teksten moeten wel eerst in het voorleesscherm van het programma geopend of vanuit het klembord geplakt worden. Dit is ten opzichte van sommige andere voorleespakketten een éxtra, maar niet onoverkomelijke handeling. Jammer dat Lees Mee! tijdens het typen niet kan voorlezen. Deze functie zou het pakket nog completer maken. Lees Mee! Plus is ook prima te gebruiken in het vreemde talen onderwijs. De aanschafprijs van een schoollicentie van het programma is laag. Voor relatief weinig geld kunt u met Lees Mee! Plus álle computers op uw school laten voorlezen. Het zal uw onderwijs aan lees- zwakke leerlingen zeker ten goede komen. 

internet
www.owg.nl

uitgever
OWG

prijs
schoollicentie € 89,- [deelnemer OWG] of € 133,50 [niet deelnemer]
schoollicentie spraakmodule Nederlands € 37,50 [deelnemer OWG] € 56,25 [niet deelnemer]
schoollicentie spraakmodule Engels € 37,50 [deelnemer OWG] € 56,25 [niet deelnemer]

systeemeisen

pentium 3 processor 500 MHz of hoger
128 Mb intern geheugen
windows 2000/ XP/Vista .
sVGA beeldschermresolutie 800 x 600
geluidskaart
boxen of koptelefoon
spraakmodule OWG reeds geïnstalleerd

bron: Vives oktober 2007