De web-based tool mattermap helpt leerlingen en docenten online informatie te verzamelen en te ordenen in een mindmap met onderliggende hyperlinks. Ook leren leerlingen nadenken over de bron van informatie en de betrouwbaarheid ervan. Mattermap is een generieke toepassing die op verschillende manieren gebruikt kan worden. Mattermap won onlangs de IPON Mediawijzer.net Award 2013 voor mediawijsheidbevordering.

De web-based tool mattermap helpt leerlingen en docenten online informatie te verzamelen en te ordenen in een mindmap met onderliggende hyperlinks. Ook leren leerlingen nadenken over de bron van informatie en de betrouwbaarheid ervan. Mattermap is een generieke toepassing die op verschillende manieren gebruikt kan worden. Mattermap won onlangs de IPON Mediawijzer.net Award 2013 voor mediawijsheidbevordering.

Mattermap is zowel op de basisschool en de middelbare school goed te gebruiken door leerlingen én docenten. In het basisonderwijs kan mattermap een handig hulpmiddel zijn bij het zoeken naar informatie voor bijvoorbeeld een spreukbeurt of een discussie in de klas. Voor het middelbaar onderwijs kan de applicatie leerlingen helpen bij onder meer de voorbereiding op een werkstuk. Door het in kaart brengen van een onderwerp, leren leerlingen informatie op waarde te schatten en worden ze zich ervan bewust dat een onderwerp meerdere kanten heeft. Mattermap helpt de leerlingen beseffen dat niet de hoeveelheid informatie die je verzamelt belangrijk is, maar wat er precies wordt gezegd en waar het vandaan komt.

 

Mattermap toepassing

Opzoeken
Bij het behandelen van een bepaald thema, bijvoorbeeld de aanpak van pesten op scholen, zin en onzin van het koningshuis, of een onderwerp zoals de middeleeuwen, kunt u als docent leerlingen informatie laten zoeken op bepaalde websites of sociale media: wat wordt er allemaal gezegd over het onderwerp? Welke meningen en achtergrondinformatie zijn er?

Verzamelen
Leerlingen kunnen zelf de informatie die ze vinden, in een citaatveld van mattermap zetten. De link naar de site waar de informatie vandaan komt, komt automatisch in dat veld staat. Ook kan ingevuld worden wie de bewering heeft gedaan, wanneer het is gepubliceerd en wat de bron is. Leerlingen leren zo op een hele interactieve manier op zoek te gaan naar specifieke informatie om er bewust van te worden hoe belangrijk het is om online informatie op waarde te schatten.

Ordenen
Het vinden van informatie is vaak niet het probleem, wel het orde scheppen in de overvloed aan informatie. In plaats van enkel copy-pasten, helpt mattermap leerlingen de gevonden informatie in te delen in bijvoorbeeld standpunten of invalshoeken. Door te puzzelen met de informatie en te zoeken naar een logische ordening, krijgt de maker grip op het onderwerp en leert dat er meerdere kanten aan een verhaal zitten.

Visualiseren
Er is niet veel plaats voor lappen tekst in een mattermap en dat dwingt de leerling na te denken over het stukje informatie dat het belangrijkste is. Dit kan worden gemarkeerd met een gele markeerfunctie in de citaat editor.

Publiceren
Omdat een mattermap vrijwel op elke website of online schoolomgeving geplaatst kan worden, is het gemakkelijk om het in de klas te gebruiken op een digibord. Dankzij een in- en uitzoomfunctie kan de klas goed meelezen.

Van lastige thema’s tot discussie in de klas
Mattermap kan door docenten worden gebruikt worden om ieder thema aan een klas uit te leggen – van wat er allemaal over kindermishandeling is gezegd, welke zintuigen er zijn en wat voor functie ze hebben tot aan hoe mensen leefden in de middeleeuwen.

Mening vormen
Mattermap is ook een geschikte tool om in de klas een debat op gang te brengen. Bijvoorbeeld een mattermap waarin uiteen is gezet wat de opties zijn voor een schoolreisje en de voors en tegens van elke optie; als docent kunt u met dat overzicht de discussie aanwakkeren. Wat vinden de leerlingen hiervan; waar staan zij zelf?

Hoe werkt het?
Op de website van mattermap kunt u gratis een account aanvragen en vervolgens zelf zogenaamde mattermaps gaan maken: mindmaps op basis van online beschikbare informatie.

Maak een Mattermap in 9 stappen
1. Surf naar mattermap.nl en vraag via de roze knop rechtsonderin een account aan. Surf naar uw mailbox waar u in de bevestigingsmail een wachtwoord aantreft.
2. Log met uw emailadres en het wachtwoord in op mattermap.nl.
3. Ga vervolgens naar het driehoekje in de uiterste rechterhoek, klik daarop en kies ‘map-this button’.
4. Volg de instructies en sleep de ‘map-this button’ naar uw bladwijzerbalk, onder de url-balk. Soms moet u de bladwijzerbalk eerst open zetten. Dat kan meestal door rechts bovenin uw browser bij instellingen de bladwijzerbalk aan te vinken.
5. Zoek citaten, quotes of stukjes tekst op andere websites die relevant zijn voor het discussieonderwerp of onderzoek dat u doet. U kunt deze informatie toevoegen aan uw mattermap- account door de relevante stukken tekst te selecteren en op de ‘map this- button’ in uw browserbalk te klikken, en dan op ‘map this!’ Als u eerst op ‘details’ klikt, kunt u meta-informatie toevoegen zoals de bron en datum, maar dat kan ook later.
6. Genoeg citaten, quotes of informatie verzameld? Ga naar mattermap.nl en kies bovenin het scherm voor ‘mattermaps maken’. De eerder verzamelde informatie [citaten] staan hier in uw overzicht. U maakt een mattermap aan door rechtsbovenin het scherm op het plusje te klikken bij ‘mijn mattermaps’. Er verschijnt een geel vlak, een mattermap, met daarnaast alle verzamelde citaten. Door op het citaatveld, de witte vlakjes, te klikken, kunt u achtergrondinformatie toevoegen.
7. In de grote zwarte cirkel middenin de mattermap zet u een centrale vraag door er dubbel op te klikken. In de grijze rechthoek kunt u ‘posities’ kwijt. Dat kunnen standpunten zijn, maar ook een andere indeling naar verschillende categorieën is mogelijk. Met de grote plus rechtsboven, voegt u nieuwe posities [grijze vlakken] toe. De citaten die u heeft verzameld, groepeert u rondom de posities door ze er met de muis in te slepen.
8. U kunt, terwijl u aan uw mattermap werkt, citaten en posities toevoegen en van plaats veranderen. Ook de tekst kan altijd worden aangepast.
9. Als de Mattermap af is, klikt u op ‘publiceren en delen’, en kan de mattermap via sociale media worden gedeeld of op de online leeromgeving van de school worden gezet.

Extra mogelijkheden
Elke wijziging die in een mattermap wordt gemaakt, wordt direct opgeslagen. Tijdens het maken van een mattermap is het heel gemakkelijk om citaten en posities te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Als de mattermap bijna af is, kan die door het verslepen van de grijze vlakken [posities] en het vergroten of verkleinen van de citaatvelden, leesbaar worden gemaakt. Als er na publicatie opnieuw geknutseld moet worden aan de mattermap, kan deze tijdelijk weer op ‘privé’ worden gezet zodat niemand hem kan zien.

Mattermap is interactief en handig in de klas te gebruiken: citaten van andere mattermaps kunnen gekopieerd worden naar uw eigen mattermap of die van een leerling. Zo kan een mattermap gemaakt worden met een groep leerlingen die zelf quotes of andere interessante informatie over het thema verzamelen.

Een interessante extra is de eerder genoemde gele marker die een stukje van een citaat uitlicht in de mattermap. Zodra u in de mattermap op het citaat klikt, popt het citaatveld op en krijgt u het hele citaat en de bronvermelding te zien. Dit dwingt de maker om goed na te denken over wat de informatie die hij heeft verzameld, toevoegt.

Foto’s toevoegen in mattermaps gaat via Twitterprofielen van geciteerde mensen omdat die foto’s rechtenvrij zijn. Andere foto’s [of plaatjes] toevoegen kan ook via uw eigen computer, maar daar moet desbetreffende fotograaf wel goedkeuring voor hebben verleend.

mattermap.nl