Veel scholen zijn dezer dagen op zoek naar nieuwe en moderne onderwijsmethodes, die bij voorkeur flexibel inzetbaar zijn en zich kenmerken door een ruime inzet van ict. Aanvullend wordt dan natuurlijk ook nog even heel duidelijk naar het prijskaartje gekeken. Ook op dat punt zijn er wensen, zeker nu al het gedonder is begonnen over de bekostiging van de schoolboeken en andere materialen.

Veel scholen zijn dezer dagen op zoek naar nieuwe en moderne onderwijsmethodes, die bij voorkeur flexibel inzetbaar zijn en zich kenmerken door een ruime inzet van ict. Aanvullend wordt dan natuurlijk ook nog even heel duidelijk naar het prijskaartje gekeken. Ook op dat punt zijn er wensen, zeker nu al het gedonder is begonnen over de bekostiging van de schoolboeken en andere materialen.

In de afgelopen periode heeft een aantal uitgevers de krachten gebundeld om aan deze wensen te voldoen. Gezamenlijk is er door auteurs, boekuitgevers en ict-specialisten gewerkt aan nieuwe lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs. MaXXipakket is de verzamelnaam voor deze onderwijsmethodes die, volgens de makers, als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze leerling én leraar motiveren. Op dit moment heeft MaXXipakket methodes voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde beschikbaar. Voor biologie en de mens & maatschappijvakken is er materiaal in ontwikkeling.

Het zal vaak logisch zijn het onderwijs vanaf de basis te vernieuwen. Juist daarom starten de makers breed vanaf het eerste leerjaar. Voor Vives kijk ik naar de vakken die er op dit moment zijn. Hoe zijn ze samengesteld en natuurlijk vooral: hoe werkt de ict?

Nederlands – BruutTAAL
BruutTAAL is de eerste methode Nederlands die zonder leerlingenboek werkt. Het Lerarenmateriaal en de Klassenmap in combinatie met de methodesite en de webbasedsoftware vormen samen een complete leergang voor vwo en havo. Op termijn komt bruutTAAL ook beschikbaar voor vmbo. BruutTAAL is ontstaan vanuit het idee dat ‘gesloten’ schoolboeken funest zijn voor de motivatie van leerlingen en leraren, omdat er volgens een voorgedrukt stramien wordt gewerkt. BruutTAAl wil niet de leerstof centraal stellen, maar het leren. Met BruutTAAL werken de leerlingen op hun eigen tempo achter de pc en nemen modules door, die te bereiken zijn via de website. Het voordeel is dat hierbij een continue terugkoppeling mogelijk is. Er kan door een docent snel worden verwezen naar bijvoorbeeld een grammatica onderdeel als dit niet goed begrepen is.

Engels – Sky

In het MaXXipakket Engels wordt de methode SKY gebruikt. Het gaat hier om een volledige communicatieve leergang Engels die goed aansluit op de belevingswereld van de leerlingen. De leergang is geschikt voor de vmbo-richtingen en de onderbouw havo en vwo. Voor het eerste jaar Engels hoeft er alleen een leerboek te worden aangeschaft, een werkboek is niet nodig. Verder wordt de methode ondersteund door geluids- en beeldmateriaal, dat via de eigen website beschikbaar is gesteld. Als er in de klas een digitaal schoolbord aanwezig is, kan er gebruik worden gemaakt van prachtige aanvullende ict-componenten. Voor de leerlingen thuis zijn er oefeningen die met behulp van de computer kunnen worden gemaakt. Dit gaat gemakkelijk en opvallend is dat er veel opdrachten werken met externe links. Zeer effectief is ook het vakoverschrijdend toepassen van ondersteunende mindmap-programmatuur.

Frans – Plein feu
‘Plein feu’ is een communicatieve leergang Frans die zoveel mogelijk aansluit op de belangstellingswereld van jongeren. De methode is op dit moment een volledige leergang voor het vmbo. Voor de havo en het vwo is het een onderbouwmethode.
Voor het eerste jaar Frans is er een gecombineerde leer-/werkboek. Dit wordt verder aangevuld met digitaal materiaal. Zowel voor de docent als voor de leerling is er ondersteuning via het internet. Hierbij moet u vooral denken aan vocabulaire en grammatica-oefeningen. Ook voor deze leergang zijn er aanvullende ict-componenten, die gebruikt kunnen worden op het digitale schoolbord.

Duits – Alles im Griff

Deze methode is een volledige leergang voor zowel vmbo, havo als vwo. In de hogere leerjaren zijn de leerboeken in verschillende varianten verkrijgbaar. Voor het  eerste jaar Duits is er het leerboek en werkboek ‘Alles im Griff – deel 1’. Dit wordt verder aangevuld met digitaal materiaal. Zowel voor de docent als voor de leerling is er ondersteuning via het internet. En ook hier zijn er weer kant en klare opdrachten voor op het digitale schoolbord beschikbaar.

Wiskunde – De Wageningse Methode
De Wageningse Methode is het resultaat van een ontwikkeling binnen het wiskunde-onderwijs die al vele tientallen jaren in gang is. Er zijn op dat gebied vele experimentele ontwikkelingen geweest en [soms] nog gaande, maar deze materialen voor havo en vwo zijn nu stabiele en complete leerlijnen, zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw.
Binnen deze benadering van de wiskunde worden leerlingen intensief uitgedaagd zelf na te denken. Om het voor de leerling en docent nog aantrekkelijker te maken, werkt de Wageningse Methode samen met Geocadabra. Dit computerprogramma biedt extra verdieping en kwaliteit bij het uitleggen van theorie en maken van opgaven. Gebruikers van de methode wordt de mogelijkheid geboden kant en klare Geocadabra-bestanden te gebruiken bij hiervoor geschikte opgaven en theorie.
Bij de ontwikkeling van nieuwe MaXXipakket-materialen van de Wageningse Methode wordt ook zeer duidelijk rekening gehouden met de opkomst van de digitale schoolborden. Diverse geschikte toepassingen worden via de methode-site gratis beschikbaar gesteld. In een aantal gevallen gaat het om eenvoudige applets, maar soms ook om meer complexe programma’s die een zinnige bijdrage voor het onderwijs betekenen.

conclusie

Het MaXXipakket is groot en er valt lastig een precies oordeel over te geven in deze recensie. Voor de verschillende vakken waren de opdrachten duidelijk en doeltreffend. Het zal voor een school wel wat afstemming van de verschillende vakken nodig hebben willen ze gelijk de invoer concreet maken.  De makers hebben ook de opmars van het digitaal schoolbord goed in de gaten. Bij de methodes zitten kant en klare materialen voor op het digitale bord. Dit scheelt de docent enorm veel werk. Dit is een goede stap van het MaXXipakket. De auteurs hebben door dat de gemiddelde docent geen tijd heeft om zelf materiaal voor het digitale schoolbord te maken. Ik denk dat het Maxxipakket op zoek is naar de ideale wereld tussen boek en computer, en volgens mij hebben ze hem bijna gevonden.

internet
www.maxxipakket.nl

uitgever

Visiria

prijs
vak afhankelijk

inzet

Schoolbreed

systeemeisen
Windows
Pentium IV of sneller
Minimaal 256 mb intern geheugen
Internetverbinding

bron: Vives maart 2008