Mari

Mariëlle van Rijn  is sinds 2011 ondernemer. De drie kernwoorden die haar werkzaamheden het beste samenvatten zijn: sociale technologie, netwerken en co-creatie. Ze is bedenker en ontwikkelaar van Mediaprofiel.nl.

Mariëlle is zakelijk partner van  De Transitie. Deze organisatie begeleidt op een eigentijdse manier veranderingsprocessen in het onderwijs en het bedrijfsleven onder het motto: veranderen is makkelijker dan je denkt. 

“Mijn passie voor internet is ontstaan uit de eerste kennismaking met de Google zoekmachine in 1990. Ik ging meteen overstag toen ik de enorme mogelijkheden zag die het internet biedt. Mijn passie werd mijn werk, en mijn fascinatie voor de digitale wereld wordt nog elke dag gevoed.

Anno 2015 hebben we te maken met een enorme expansiedrift van het internet: de digitale revolutie is een feit. ‘Bits’ zijn anno ingebed in onze fysieke wereld, een  verandering  die diep heeft ingegrepen in alle processen van onze samenleving.

 

Hoe gaan we hiermee om als mens?

We zijn bijvoorbeeld massaal en wereldwijd selfies gaan maken. Zijn we op zoek naar onze digitale identiteit? Willen we weten:  wie ben ik online? Ik zie het als een soort digitale puberteit: mensen ontwikkelen een nieuwe identiteit en zoeken een vorm om daar inhoud aan te geven. Selfies, geplaatst op Instagram of Facebook, een profiel op LinkedIn of Twitter, het zijn manieren waarop mensen naast hun fysieke ook een digitale identiteit opbouwen.

Mensen ontwikkelen zich daarin heel divers, al of niet ‘gestuurd’ door studie of loopbaan. Mediaprofiel.nl is ontstaan vanuit de behoefte vat te krijgen op de grote diversiteit in internetgebruik van mensen en vanuit de veronderstelling dat meer inzicht in mediaprofielen zou kunnen leiden tot gerichtere ontwikkeling en inzet daarvan.

'Mijn passie voor internet is ontstaan uit de eerste kennismaking met de Google zoekmachine in 1990'

Mediaprofiel.nl bestaat uit een digitale vragenlijst en een profielpagina. De diverse profielen geven inzicht in de mate van digitale vaardigheden en kennis en de mate van  online (sociale) interactie.

Na het individueel invullen van de digitale vragenlijst ontstaat er een persoonlijk mediaprofiel. Op basis van de verschillende mediaprofielen in een organisatie kan vervolgens een organisatieprofiel worden gegenereerd. Verder zijn er aanvullende mogelijkheden om transparant te maken of de verschillende mediaprofielen een relatie hebben met o.a. leeftijdscategorieën en opleidingsniveau.

 

Ik heb vijf mediaprofielen beschreven:

  1. Consument: een deelnemer die vooral kijkt en leest.
  2. Verzamelaar: een deelnemer die zoekt en organiseert.
  3. Netwerker: een deelnemer die praat en deelt.
  4. Strateeg: een deelnemer die reflecteert en deelt.
  5. Producent: een deelnemer die maakt en deelt.

De kracht van de tool is dat het een mooi startpunt is om een persoonlijk media-ontwikkelplan op te zetten of een mediaplan voor organisaties. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen op het gebied van mediavaardigheden. Ben je een consumerende gebruiker van internet? Is dat een profiel dat past binnen je professie als bijvoorbeeld docent?  Ambieer je een leidinggevende functie? Ben je dan al voldoende netwerker?

Het maakt mensen bewust van hun eigen mediagebruik en dat is een eerste stap in een veranderingsproces. Op basis van het individuele profiel is het niet moeilijk om een ontwikkelplan te maken en daar al of niet met hulp mee aan de slag te gaan.

De webtool blijft in ontwikkeling, want er liggen nog meer kansen die ik komend jaar, samen met het ontwikkelteam, verder wil exploreren. We denken bijvoorbeeld aan vragenlijsten voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.  We blijven co-creëren! “.